Kos naj ne bi prekoračil pooblastil

Komisija za preprečevanje korupcije državnega zbora se je seznanila s poročilom Kosove komisije za preprečevanje korupcije o vsebini in nadzoru nad premoženjskim stanjem funkcionarjev

Objavljeno
09. februar 2007 07.00
Ljubljana – Komisija za preprečevanje korupcije državnega zbora se je seznanila s poročilom Kosove komisije za preprečevanje korupcije o vsebini in nadzoru nad premoženjskim stanjem funkcionarjev in ugotovitvah povezanih z nezdružljivostjo, darili in poslovanjem v zadnjem četrtletju lanskega leta. Komisija je ugotovila, da 43 občin še ni poslalo seznama funkcionarjev, ki morajo poročati komisiji o premoženjskem stanju. Med njimi so bile izpostavljene občine Maribor, Laško in Rogaška Slatina.

Komisija je podprla tudi predlog za pridobitev podatkov o premoženjskem stanju družinskih članov sodnika M. Š. Kosova komisija je namreč dobila anonimno prijavo, da naj bi sodnik opravljal dela za štiri večja podjetja svojih prijateljev, plačilo pa naj bi prejemal prek sinove študentske napotnice. Vrednost opravljenih del naj bi bila 12 milijonov tolarjev. Po pregledu prijavljenega premoženja pa so ugotovili, da je sodnik v tem obdobju pridobil osebni avto v tej vrednosti, zato komisija sklepa, da sodnik svoje dohodke zaradi izogibanja nadzoru, prenaša na družinske člane.

Komisija se je seznanila tudi z dopisom Draga Kosa v katerem jih seznanja, da je poslanec Dimitrij Kovačič (SDS) 12. januarja letos na tiskovni konferenci zatrjeval, da se je Kos kot predsednik komisije za preprečevanje korupcije ukvarjal z nedovoljeno pridobitno dejavnostjo – sojenjem nogometnih tekem. Komisija je dobila na vpogled potrdila, ki dokazujejo, da se je Kos honorarjem za mednarodne in domače tekme odpovedal. Ob tem so člani komisije ugotovili, da so nekatera določila zakona neživljenjska, zaradi česar bi jih bilo treba spremeniti. Vendar pa Drago Kos ni prekoračil pooblastil, ker za sojenje ni dobival plačila, je povedala predsednica komisija Barbara Žgajner Tavš.

Iz današnje tiskane izdaje Dela