Kovačič: Kos zlorabil institut načelnega mnenja

Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije je večkrat prekoračil pooblastila in pristojnosti komisije, katere delo je natančno določeno v zakonu, meni poslanec SDS Dimitrij Kovačič.

Objavljeno
12. januar 2007 20.45
Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos
Ljubljana - Predsednik Komisije za preprečevanje korupcije Drago Kos je večkrat prekoračil pooblastila in pristojnosti komisije, katere delo je natančno določeno v zakonu, meni poslanec SDS Dimitrij Kovačič. To se je zgodilo tudi v načelnem mnenju komisije glede helikopterskih prevozov, v katerem se je Kos postavil nad ustavno in računsko sodišče ter državno revizijsko komisijo, je dejal Kovačič na današnji novinarski konferenci. Ocenil je še, da gre za zlorabo instituta načelnega mnenja.

Nad ustavno sodišče se je Kos postavil z mnenjem, da je vladna uredba, ki je bila po Kovačičevih besedah pravna podlaga za izvajanje nujnih helikopterskih reševalnih prevozov, nezakonita. Takšno sodbo lahko da le ustavno sodišče, meni poslanec slovenskih demokratov. Negospodarnost ravnanja z javnimi sredstvi lahko presoja le računsko sodišče, nezakonitost postopka izbora izvajalca prevozov pa državna revizijska komisija, je dejal Kovačič.

"Protikorupcijska komisija ima pristojnost, da zbira podatke in dokumentacijo v zvezi s premoženjskim stanjem funkcionarjev in da presoja nezdružljivost opravljanja funkcije s pridobitno dejavnostjo," je dejal Kovačič.

“Zakon komisiji ne omogoča posredovanja načelnega mnenja o konkretnem primeru”

Glede nepravilne uporabe in zlorabe načelnega mnenja je dejal, da je načelno mnenje omenjeno v delu zakona, ki govori o svetovalnih in izobraževalnih nalogah komisije. "To pomeni, da bi morala komisija načelna mnenja izdajati v okviru svetovalne dejavnosti, torej za potrebe tistega, ki nasvet želi," je dejal Kovačič in dodal, da zakon komisiji ne omogoča posredovanja načelnega mnenja o konkretnem primeru, ampak le o načelnem, splošnem vprašanju.

Zlorabo tega instituta Kovačič vidi tudi v tem, da je bilo načelno mnenje napisano "neverjetno hitro, promptno in uporabljeno izključno za politični namen", zaradi seje parlamentarne komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ. Po besedah poslanca SDS je bilo mnenje pripravljeno čez noč za potrebe parlamentarne komisije, da bi z njim "politično operirala". Komisija bi morala primer podrobno preučiti, ugotoviti vsa dejstva in dokaze ter dati možnost vsem vpletenim, da se o njih izjasnijo. Tega komisija ni storila.

"Zato je komisija povsem napačno ugotovila dejstva in okoliščine primera. Dejstvo je, da je bila uredba izdana, na njeni podlagi so se dogajali postopki. Sedaj je sicer ugotovljeno, da obstaja pravna praznina, ki zahteva dodatno spremembo uredbe in morda tudi drugih predpisov," je dejal Kovačič.

SDS: Kos ne obravnava vseh primerov "z istimi vatli"

V SDS so še prepričani, da Kos ne obravnava vseh primerov "z istimi vatli". Kot dokaz je Kovačič navedel besede Kosa na eni od zaprtih sej komisije DZ po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo. Na njegovo vprašanje o "stalnem pregonu" nekdanjega poslanca SDS Pavla Ruparja, medtem ko postopke zoper nekatere druge poslance v javnosti ne omenja, je predsednik komisije po Kovačičevih besedah dejal, da je Rupar glede neprijave stanovanj storil prekršek, vendar niso bila ugotovljena oškodovanja ali okoriščanje.

Kos je nato po Kovačičevih besedah dejal, da obravnavajo še enega poslanca, pri katerem gre za "bistveno hujšo zadevo", ki jo intenzivno preučujejo. Kovačič je dejal, da je od takrat minilo že precej časa, a se "iz njegovih ust vedno znova pojavljajo le besede in stvari, ki so povezane z bivšim poslancem Ruparjem". Tak način delovanja in obveščanja javnosti je nesprejemljiv, je še dejal Kovačič, ki ni želel imenovati poslanca in podrobnosti primera, ker je šlo za zaprto sejo komisije.