KPK: Postopek sprejemanja uredbe o hrupu prinaša korupcijska tveganja

Javne obravnave ni bilo, ministrstvo za okolje »zavajalo«, da je sprememba uredbe o hrupu nujna. Ministrstvo očitke zavrača.

Objavljeno
28. marec 2018 14.18
10. let Komisije za preprečevanje korupcije 07.oktobra 2014
Ba. Pa., STA
Ba. Pa., STA
Ljubljana – Postopek sprejemanja sprememb uredbe o mejnih vrednostih kazalnikov hrupa v okolju ne dosega zahtevanih standardov transparentnosti in kakovosti ter prinaša tveganje za koruptivno in neintegritetno ravnanje pri implementaciji v praksi, je opozorila Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). Pod drobnogledom so se znašli tudi posamezniki.

KPK se je pri spremljanju postopka spreminjanja uredbe o hrupu osredotočila na transparentnost zakonodajnega postopka kot tudi na jasnost, natančnost, določnost in kakovost samega predpisa. Ocenjevali so tudi, ali spreminjanje uredbe sledi javnemu interesu ter ustavni pravici do zdravega življenjskega okolja.

»Menimo, da je pripravljalec predpisa, to je ministrstvo za okolje in prostor, v obeh primerih deloval nezadostno oziroma neustrezno,« je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani poudarila vodja centra za integriteto in preventivo pri KPK Vita Habjan Barborič.

Namerno ali napaka ministrstva?

V zvezi s samim postopkom je Barboričeva izpostavila prekratke roke za javno obravnavo predlogov, obveščanje javnosti o sprejetju ali nesprejetju podanih pripomb šele po oblikovanju končnega predloga, na portalu E-demokracija pa je ministrstvo celo objavilo napačen, za strokovno javnost manj problematičen predlog uredbe. »Postavlja se dvom, ali je bila ta objava namerna ali le rezultat napake pripravljavca predpisa,« je dodala.

Ministrstvo pri tem sploh ni obrazložilo, zakaj sploh spreminja uredbo. »Dejansko nismo našli nobenih analiz, strokovnih ocen ali podlag, ki bi utemeljevale spremembo uredbe. Še več, tudi posamezne določbe uredbe, ki so bile spremenjene, niso bile natančno definirane in jasne, bile so nedoločne in pomanjkljivo obrazložene,« je povedala govornica.

Ministrstvo je zavajalo

Javna obravnava predloga nove uredbe o hrupu ni bila izvedena, ministrstvo za okolje pa je javnost »zavajalo«, da je sprememba uredbe o hrupu nujna zaradi uskladitve z direktivo EU, trdijo na KPK. »Direktive EU nikakor ne zahtevajo od posamične države članice, ki ima že višje standarde, da te standarde zniža in prilagodi direktivi EU, kar se je pri nas zgodilo,« je bila jasna Barboričeva.

Vse navedeno lahko predstavlja tudi tveganje za korupcijo in neintegritetno ravnanje pri implementaciji predpisa v praksi. »Prihaja lahko do različnih praks, različna tolmačenja, ustvarjajo se možnosti za zlorabe, v takem primeru lahko govorimo tudi o sistemski korupciji,« je dejala govornica.

Še dodatno so senco na dogajanje vrgle težnje ministrstva za infrastrukturo, da se s spremembo uredbe o hrupu odpravijo pravne podlage za uveljavljanje odškodninskih zahtevkov zaradi čezmerne izpostavljenosti hrupu. »Menimo, da ministrstvo za okolje in prostor ni poskrbelo za uravnoteženje javnega interesa,« je povedala vodja centra za integriteto in preventivo pri KPK.

Paradigma varstva pred hrupom se je z zadnjim predlogom uredbe pri tem »bistveno spremenila« in se odmika od izrazitega varstva pred hrupom z uporabo aktivnih ukrepov pri viru hrupa k večanju dopustnosti onesnaževanja s hrupom in k pasivni zaščiti pred hrupom. »Ne ukvarjamo se več z virom hrupa, ampak s tem, koliko hrupa dopuščamo,« je pojasnila Barboričeva.

Sporno je tudi, da je ministrstvo za infrastrukturo poskušalo s svojim vplivom na oblikovanje uredbe primarno obvladovati finančne posledice čezmernega hrupa, namesto da bi se osredotočilo na vzroke zanj.

KPK je tako pripravil več predlogov, ki se med drugim nanašajo na javno objavo vseh dokumentov, povezanih s pripravo določenega predpisa, pripravo ustreznih strokovnih podlag, javno obravnavo ter vzpostavljanjem mehanizmov za nadzor kakovosti pripravljenih predpisov ter ugotavljanje odgovornosti uradnikov in funkcionarjev za nestrokovno in nekakovostno pripravljene predloge predpisov ter neustrezno vodene postopke. Ti predlogi se ne nanašajo le na uredbo o hrupu, ampak so širši.

Predsednik KPK Boris Štefanec je poudaril, da je v tem trenutku sprejetje uredbe o hrupu zelo aktualno, saj je zadeva »v fazi, kjer še lahko vplivamo na njeno sprejetje«. Na KPK tako upajo, da bo ministrstvo za okolje postopek sprejemanja uredbe ustavilo in ga ponovno od začetka vodilo transparentno ter z vključevanjem ustrezne stroke in upoštevanjem vseh podanih pripomb komisije.

Pri tem pa se pojavlja tudi vprašanje osebne odgovornosti. »Na komisiji menimo, da imamo na voljo dovolj mehanizmov« za ugotavljanje te odgovornosti, je dejala Barboričeva. »Vprašanje je, ali je volja te mehanizme uporabiti.« Vsekakor pa je treba začeti z vrhom, v konkretnem primeru minister, državni sekretarji in uradniki na položaju, je dodala. V primeru uredbe o hrupu je sicer KPK prejela tudi prijavo, na podlagi katere vodi ločen postopek proti konkretnim odgovornim osebam na ministrstvu.

Komisija bo v postopku poskušala odkriti tudi »morebitne nejavne vplive«, saj nepregleden postopek skriva morebitne vplive lobistov. V zadnjem letu sicer ministrstvo ni prijavilo nobenega lobiranja v zvezi z uredbo o hrupu, je še dodala.

Okoljsko ministrstvo: predlagana rešitev ne spreminja mejnih vrednosti

Na ministrstvu za okolje in prostor so v prvem odzivu na današnje očitke protikorupcijske komisije zagotovili, da je imela javnost možnost podati pripombe na predlog uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. »Predlagana ureditev ne spreminja mejnih vrednosti kazalcev hrupa, kot so določeni v veljavni uredbi,« so še navedli.

Na ministrstvu za okolje in prostor odgovarjajo, da se bodo do dopisa Komisije za preprečevanje korupcije (KPK), ki je kritična do postopka sprejemanja in vsebine predloga uredbe o hrupu, še opredelili, ko ga bodo prejeli. Doslej so se namreč z vsebino seznanili zgolj iz medijev.