Kranj bo predvidoma septembra eno samo veliko gradbišče

Za drugi sklop projekta Gorki bodo občine Kranj, Naklo, Preddvor in Šenčur skupaj prejele 34 milijonov evrov.

Objavljeno
19. avgust 2013 18.05
Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – »Končno smo ugledali luč na koncu predora,« je danes komentiral odobritev kohezijskih in državnih sredstev za projekt Gorenjske komunalne infrastrukture (Gorki), v celoti vreden 58 milijonov evrov, kranjski župan Mohor Bogataj. Gradbišča v projektu Gorki, v katerem sodelujo poleg Mestne občine Kranj še občine Naklo, Preddvor in Šenčur, naj bi se odprla že septembra.

Projekt Gorki je največja naložba v Kranju in tako visoke v prihodnje še lep čas ne bo, je dejal Mohor Bogataj, podžupan Bojan Homan, ki je operativno bdel nad projektom, je opozoril na mukotrpno delo (samo v MO Kranj so morali pridobiti 600 služnosti) in številne prepreke, kajti gradnja vodovodov, kanalizacije in nadgradnja čistilne naprave v Zarici, bi se morala pričeti že pred enim letom.

Nazadnje je precej sivih las Kranjčanom, ki so prevzeli vlogo nosilca projekta, povzročal izbor gradbenih izvajalcev, saj so neizbrani kot po tekočem traku vlagali revizije in je še prejšnji mesec kazalo zelo slabo. Toda Državna revizijska komisija je zelo hitro ukrepala in odločala nam v prid, saj smo imeli kakovostno pripravljeno dokumentacijo, so komentirali na kranjski občini.

Najzahtevnejša dela češkemu OHL ŽS in GGD

No, zdaj je jasno, kakšna je tudi »razdelitev« poslov: čistilno napravo s 95.000 populacijskimi enotam bo kot enega najzahtevnejših gradbenih opravil za skoraj 20 milijonov evrov nadgradilo češko podjetje OHL ŽS skupaj z Gorenjsko gradbeno družbo (GGD), tudi za zelo zahtevno gradnjo kanalizacijskega sistema Bitnje–Šutna-Žabnica, ki naj bi prav tako trajala dve leti, je zdaj jasno, da jo bo gradil GGD partnerjem OHL ŽS, medtem ko bo sklopa Kokrica in Kokrški Log–Kokrški Breg–Huje–Partizanska cesta–Skalica–Zlato polje gradilo podjetje Garnol s partnerjema Godina in T-2.

Predvidoma bodo kranjski mestni svetniki 19. septembra sprejeli rebalans proračuna, sledil bo podpis pogodb in uvedba gradbenih izvajalcev v delo, tako da bi v Kranju že v septembru lahko naenkrat odprli vsa gradbišča, je optimističen kranjski podžupan Homan. Razložil je, da je odobrenih celo nekaj več sredstev, kot so pričakovali. Namesto 85 odstotkov upravičenih stroškov jih bodo za Gorki prejeli 91 odstotkov. Kot je pojasnil direktor kranjske občinske uprave Mitja Herak, je za Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju Zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2. sklop, odobrenih 29 milijonov evrov kohezijskih sredstev, pet milijonov evrov bo prispevalo tudi država.

V Šenčurju in Naklem zadovoljni, ne pa v Preddvoru

V občini Šenčur bodo v okviru projekta Gorki zgradili 5,5 kilometra primarnega kanalizacijskega sistema na severnem delu občine, hkrati pa tudi sekundarnega kanalizacijskega sistema v vrednosti 1,5 milijona evrov. Župan Miro Kozelj ob tem opozarja na nujnost vzporedne gradnje, kajti čez dve leti je potrebno naložbo zaradi evropskih sredstev, ki bodo postopoma pritekala v občinski proračun, tudi že »aktivirati«. Z izkupičkom pa so lahko Šenčurjani zelo zadovoljni: za 3,3 milijona evrov vredno naložbo bodo dobili 2,1 milijona kohezijskih sredstev, država bo prispevala 377.000 evrov, občina pa že ima v proračunu rezerviranih 260.000 evrov.

Zelo zadovoljen je tudi župan Nakla Marko Mravlja, saj se bodo zaradi odobrenih več kot milijon kohezijskih in državnih sredstev septembra lotili gradnje vodovoda Zadraga–Naklo in tudi urejanja kanalizacije v Podbrezjah, manj zadovoljen pa je bil danes preddvorski župan Miran Zadnikar.

Preddvor je namreč pri sofinanciranju udeležen le v manjšem odstotku pri vodovodu Bašelj-Kranj, »pri kanalizaciji v sklopu projekta Gorki pa je bila naša občina »izigrana«, kajti pristojni so ugotovili, da se naše odplake ne morejo stekati v čistilno napravo v kranjsko Zarico. Zelo težko bomo najeli posojilo v višini milijon evrov,« je opozoril župan Zadnikar.