Kranj se bo do leta 2015 zadolžil do maksimuma

Zaradi naložb v kanalizacijo in vodovod bo največja gorenjska občina letos najela največ štiri milijone posojila.

Objavljeno
19. september 2013 23.57
Mestna občina Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – V ponedeljek bodo v Avli Mestne občine Kranj (MOK) z izvajalci podpisali devet pogodb za dve največji naložbi v lokalno infrastrukturo v zadnjih 40 letih na Gorenjskem, t. i. projekt Gorki in vodovod Bašelj–Kranj.

Pogoj za ta slovesni dogodek pa je bilo sprejetje rebalansa proračuna MOK, ki ga je mestni svet sprejel v sredo: izključno zaradi teh dveh naložb se bo Kranj smel do konca letošnjega leta zadolžiti za največ štiri milijone evrov.

Potrebno je bilo uskladiti višino in dinamiko sredstev v načrtu razvojnih programov od leta 2013 do 2016 za gradnjo komunalne infrastrukture Gorki in oskrbo z vodo, je pojasnil Mirko Tavčar, načelnik urada za finance na MOK, in dodal, da rebalans proračuna, za letošnje leto ni sporen, takšna je pač ocena realizacije, imel pa bo seveda vpliv na prihodnja leta.

Projekt je rešila Državna revizijska komisija

V mestni proračun naj bi se tako po novi oceni nateklo 46,8 milijona evrov prihodkov (5,7 milijona manj kot je bilo načrtovano) in odteklo 53,1 milijona evrov odhodkov (9 milijonov manj kot je bilo načrtovano). »Nobenega projekta ne črtamo, glavni vzrok za spreminjanje proračuna pa so z ministrstev pozno pridobljeni sklepi o sofinanciranju z državnimi in evropskimi sredstvi. Prejeli smo jih šele v avgustu,« je dejal prvi kranjski finančnik.

Naj spomnimo, da je MOK prejem odločbe za komunalno infrastrukturo za Gorki, 2. faza (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja) pričakovala že lani, začetek gradnje pa na začetku leta 2013, nato pa je država pogojevala sofinanciranje evropskih in državnih sredstev (29 milijonov evrov kohezijskih sredstev, pet milijonov evrov bo prispevala država) z izbiro izvajalcev.

Potem ko so neizbrani ponudniki za 39 milijonov evrov vredno komunalno infrastrukturo v Kranju v okviru projekta Gorki kot po tekočem traku v juniju vlagali pritožbe in zahtevke za revizije, je projekt rešila Državna revizijska komisija, ki je hitro ukrepala in odločila v prid MOK. Vsaj tako so novinarjem uradno tolmačili razplet pristojni na občini Kranj.

Zadolževanje zaradi obnove kanalizacije in vodovodov ter osrednjo čistilno napravo v Zarici bo tako v večji meri prenešeno na prihodnja leta: v letu 2014 denimo za dodatnih devet milijonov evrov, v letu 2015 še za osem milijonov evrov. Do leta 2015 bo MOK svoj kreditni potencial izkoristila 100-odstotno, napovedujejo pristojni, medtem ko večjih tožb proti MOK do leta 2017 ne predvidevajo.

Niti evra več za Univerzo na Gorenjskem

Med »zanimivejšimi« spremembami v letošnjem proračunu je črtanje vseh 10.000 evrov, kolikor jih je MOK imela rezerviranih na postavki Univerza na Gorenjskem. Ker ni pričakovati, da bi letos stekli postopki za ustanovitev, saj se čaka odziv pristojnega ministrstva na poslansko pobudo za ustanovitev Univerze na Gorenjskem, so denar preusmerili drugam.

Za 25.200 evrov se bo znižale tudi sejnine (iz 96.500 na 71.300 evrov), saj, kot je pojasnil Tavčar, je to tudi posledica znižanja plače župana in podžupanov, letos pa v Kranju načrtujejo še dve seji mestnega sveta.