Kriminalisti Janši očitajo kaznivo dejanje

Delo se je dokopalo do zapisnika z zaslišanja nekadnjega premiera Janeza Janše, na podlagi katerega so kriminalisti z nekdanjim predsednikom vlade pred časom tudi opravili zaslišanje. Objavljamo del faksimila.

Objavljeno
27. oktober 2009 20.26
Dejan Karba
Dejan Karba
Ljubljana - »Na podlagi do zdaj zbranih obvestil v predkazenskem postopku in zaseženih listin obstajajo razlogi za sum, da je Ivan Janša storil kaznivo dejanje sprejemanja daril za nezakonito posredovanje, s tem, da je izkoristil svoj vpliv in posredoval, da je bila kot najugodnejši ponudnik v postopku izvedbe naročila zaupne narave za nakup srednje oklepno kolesnih vozil 8x8 izbrana družba Rotis.«

Tako se glasi uradni zaznamek iz zapisnika z zaslišanja nekadnjega premiera Janeza Janše, ki nam ga je uspelo pridobiti v uredništvu in na podlagi katerega so kriminalisti z nekdanjim predsednikom vlade pred časom tudi opravili zaslišanje. Navedeno so kriminalisti osumljencu utemeljili s podatki in pridobljeno elektronsko pošto (glej faksimile).

Ker zaslišancu, nekdanjemu premieru Janezu Janši, kriminalisti niso eksplicitno povedali, od koga naj bi bil dobil podkupnino, so mu na njegovo vztrajanje pri tem vprašanju, tako je razvidno iz zapisnika, razložili, da je podkupnine menda zahteval od Jožeta Zagožna. Pozneje med zaslišanjem so Janšo o Zagožnu spraševali le načelno, torej le po tem, ali ga pozna in kako dolgo (podobna vprašanja so bila tudi glede znanstev o drugih vpletenih: ali pozna Walterja Wolfa, Reija Niittynena, Andreya Mladenova ...).

Kje, kdaj in kako je od Zagožna domnevno prejel denar iz naslova podkupnin, pa glavnega preiskovalca Kaj Erika Björkqvista ni zanimalo. Tudi glavni sum zoper Janšo, torej da je proti plačilu posredoval za to, da posel dobi partner Patrie, trzinski Rotis, je pozneje med zaslišanjem izvodenel: Björkqvist je Janšo namreč spraševal le po Patrii oziroma o njegovih stikih s kom iz omenjenega podjetja.

Med priloženimi dokumenti in podatki, na podlagi katerih Björkqvist izpeljuje razloge za sum, je t. i. influential matrix oziroma »štabni dokument«, kakor je delo Niityynena (ta je bil generalni zastopnik Patrie za Slovenijo) označil Janša, po naši oceni najobsežnejši dokument. V njem smo opazili naslednje besede:

»Vprašanje je bolj, kaj storiti s stranko premiera Janše in njihovimi potrebami.«
Te besede, v istem vrstnem redu, je v svoji oddaji Resnica o Patrii namreč uporabil finski novinar Magnus Berglund, ki trdi, da dokumenta influential matrix ni videl, ker da je gradivo za svojo oddajo črpal iz drugih za Janšo precej obremenjujočih dokumentov.

Iz te matrice vplivanja, če frazo prevedemo, pa je tudi sicer mogoče razbrati, da je Berglund z njo moral razpolagati, saj je vrstni red Niittynenovih zabeležk, ki jih je ta spisal s pomočjo Cekute, identičen scenariju, po katerem je Berglund naredil svojo oddajo. Ali pa obstaja še kakšen drug, temu na las podoben dokument, ki ga, kakor je razbrati iz zapisnika z zaslišanja, Janši kriminalisti niso pokazali?

Več v sredinem tiskanem Delu.