Kritike na račun vstajniškega župana

Pol leta Fištravčeve vladavine: nekateri menijo, da novi župan dela kot stari.

Objavljeno
29. september 2013 20.24
100 dni županovanja Andreja Fištravca, 18.7.2013
Miha Rubin, Robert Galun, Maribor
Miha Rubin, Robert Galun, Maribor
Maribor – Prvo kislo jabolko, v katero je zagrizla ekipa župana Fištravca, je rebalans letošnjega proračuna. Mestni svetniki ga bodo potrjevali v ponedeljek. Slabega pol leta, odkar je Andrej Fištravec prevzel vajeti, je iz svetniških vrst slišati precej kritik njegovega dela.

»Nismo zadovoljni z njegovim upravljanjem občine,« je poudaril mestni svetnik Metod Dolinšek iz mariborske SD, ki je po porazu svojega kandidata Matevža Frangeža na nadomestnih volitvah Fištravcu ponudila roko. Pol leta pozneje je Dolinšek kritičen, da se »eno govori, drugo pa dela«, in da so pomembni izzivi ostali nedotaknjeni. »Očitno gre predvsem za to, da se ljudi, ki so zvesti, postavi v organe nadzora in upravljanja. Skratka, nadaljevanje preteklega z novimi obrazi in istimi sredstvi,« pravi Dolinšek.

Parcialni interesi in ozke skupine

Novi župan Andrej Fištravec je ob začetku mandata (8. aprila) napovedal projektno sodelovanje z mestnim svetom. »Izhajajoč iz pozitivnega dogovora o podpori in sodelovanju pri projektih, ki temeljijo na izboljšanju položaja občanov in širše regije, smo v SDS toliko bolj razočarani, da do sodelovanja ni prišlo,« se je odzval Daniel Blejc iz svetniške skupine SDS. »Pričakujemo konkretne projekte, z jasno vsebino, finančno konstrukcijo in časovnico izvedbe. Vse preveč je obližev, parcialnih interesov ozkih skupin in posameznikov za županovim hrbtom.«

»Tisto, kar je bilo doslej narejenega, so še programi, ki smo jih mi zastavili,« je povedal bivši podžupan Milan Mikl z Županove (Kanglerjeve) liste. Po njegovem se vedno bolj kaže, da Fištravec ni popolnoma nepolitičen oziroma nestrankarski. »Moti me, da se vedno zgovarja na mestni svet. Če bi pogledali gradiva in sprejete sklepe, bi hitro ugotovili, da smo 99 odstotkov vsega potrdili.« V Desusu pravijo, da bodo podpirali vse projekte, ki bodo v korist Mariborčanov.

Ekipa novega župana pa se je v preteklih mesecih lotila čistilne akcije oziroma zamenjav ljudi v nadzornih odborih in upravah javnih podjetij. Ta čas na MOM iščejo tudi nove direktorje treh svojih uradov: za šport (prej ga vodil Gregor Žmak, a mu je Fištravec maja odvzel pooblastila), za gospodarske dejavnosti ter urada za komunalo, promet in prostor. Na javni poziv za direktorje omenjenih uradov se je prijavilo več kot 300 kandidatov, na MOM pa trenutno preverjajo njihove vloge.

Pri kadrovskih zadevah je Fištravec tudi dobil prvo košarico mestnega sveta, ki je na julijski seji kljub nasprotovanju župana imenoval nove člane sveta zavoda Mariborskih lekarn. Slednje pa so že prej dobile novega začasnega direktorja Albina Turka, čigar imenovanje s podporo Fištravca je dvignilo prah, saj je Turk zaradi spornih posojil moral oditi iz NLB. Pred dnevi so z MOM sporočili, da se je župan po štirih mesecih, odkar Mariborske lekarne vodi Turk, seznanil s poslovanjem in izrazil zadovoljstvo, saj so »že vidne nekatere pozitivne posledice sprememb poslovanja in rezultati konsolidacije denarnih tokov znotraj celotnega sistema, v katerega spadata hčerinski družbi Farmadent in Marifarm«.

Med Fištravčevimi kadrovskimi potezami je sicer najbolj odmeval odpoklic direktorja občinske Snage Ivana Hajnška, prijatelja nekdanjega župana Franca Kanglerja. Že več mesecev Fištravec pričakuje tudi odstop Tanje Vindiš Furman, direktorice stanovanjskega sklada, ki je tudi veljala za tesno Kanglerjevo sodelavko.

»Kar se nas tiče, po Kanglerju Kangler,« je Fištravčev način dela opisal predsednik Liste za pravičnost in razvoj (LPR), mestni svetnik Stojan Auer. Bivši televizijec ima še posebej »pristen« odnos z vstajniškim županom, ki je o njem pred časom dejal: »Auer je primer politika, ki ima velike težave s spominom, saj pozablja, v kakšnih igricah je sodeloval. Ljudje z amnezijo spadajo na zaprti oddelek doma za upokojence.« Auer pa meni, da se kadrovska politika z novim županom ni spremenila; v zamenjanih nadzornih svetih so »nekompetentni ljudje iz krogov vstajniškega gibanja«.

Po Auerjevih besedah Fištravec v pol leta ni naredil skoraj nič od tega, kar je obljubil, zlasti ga zanima, kaj je s takojšnjo oživitvijo gospodarstva. Znano je, da je MOM pod Fištravčevo taktirko sodelovala pri pripravi ukrepov za razvojno pomoč mestu in regiji. Izvedbo ukrepov, ki jih je pripravil konzorcij pod vodstvom Mariborske razvojne agencije (MRA), so pred časom ovrednotili na 600 milijonov evrov. Toda vlada je nato za ukrepe pomoči, ki jih je pripravila, odmerila 66 milijonov, ta denar za MOM in okolico pa bo, kot je pred kratkim povedal minister za gospodarstvo Stanko Stepišnik, na voljo šele prihodnje leto.

Ustanavljanje delavske zadruge Novi Armal

Med bolj oprijemljivimi ukrepi v gospodarstvu je sodelovanje občine pri ustanavljanju delavske zadruge Novi Armal. Občina namerava v projekt vložiti milijon evrov in se po petih letih uspešnega delovanja kot vlagatelj umakniti. Zadruga bo zaživela predvidoma konec oktobra, delo pa bo dobilo od 50 do 70 delavcev Saniteca, nekdanje hčerinske družbe Mariborske livarne Maribor.

»V prvih šestih mesecih županovanja se mnogo bolj ukvarjam z vprašanji zagotavljanja novih delovnih mest v mestu, kot sem pričakoval. Prejšnji župani temu niso posvečali pozornosti, ne glede na to, da mestni proračun živi 75-odstotno od dohodnin,« je poudaril župan Andrej Fištravec. Pravi, da veliko časa porabi tudi za oživitev zanemarjenih odnosov z okoliškimi župani in za vzpostavitev nadzora nad javnimi podjetji, katerih letni denarni tok znaša 600 milijonov evrov, in »po dolgih letih bomo prvič dobili dober milijon evrov nazaj v občinski proračun«.

Za Fištravca je pomembno, da med Mariborom in Ljubljano ni več trojanskega klanca, a poudarja, da je župan le ena oseba, ki z nekaj sodelavci v tako kratkem času ne more delati čudežev: »Zame so pomembni dobra komunikacija z vstajniškim sosvetom in novi pristopi pri sprotnem informiranju javnosti o delu.«