Krška nuklearka v rokah odvetnikov

Slovenski odvetniki skušajo ugotoviti, ali je sodišče za spore v Washingtonu, na katerega je Hrvaška vložila predlog za arbitražo glede elektrarne, sploh pristojno za reševanje sosedskega nesoglasja.

Objavljeno
17. februar 2007 10.20
Nuklearna elektrarna Krško
Krško - Slovenija po navedbah ministra za gospodarstvo Andreja Vizjaka prek odvetnikov zbira vse potrebne odgovore na vprašanje, ali je sodišče za spore v Washingtonu, na katerega je Hrvaška vložila predlog za arbitražo glede Nuklearne elektrarne Krško (NEK), sploh pristojno za reševanje spornega razmerja med Slovenijo in Hrvaško. Da gre za spor med državama in ne za spor med Hrvaškim elektrogospodarstvom (HEP) in Slovenijo, naj bi kot priče potrdili tudi predstavniki nekdanje slovenske vlade.

Slovenija je prepričana, da gre za meddržavni spor

Slovenija je prepričana, da gre za spor med državama in ne za spor med HEP in državo Slovenijo, je ponovil Vizjak. Kot je pojasnil, zbirajo odvetniki sedaj posamezne priče na slovenski strani, ki so kot politični veljaki v obdobju začetka spora med državama zaradi nedobavljanja električne energije iz NEK Hrvaški sodelovali na najodgovornejših političnih funkcijah.

Drnovšek odklonil sodelovanje

Kot priče naj bi med drugim nastopili nekdanji minister za okolje in prostor Janez Kopač, nekdanji minister za gospodarstvo Metod Dragonja, sedanji predsednik države Janez Drnovšek pa je po besedah Vizjaka odklonil sodelovanje. Vizjak je pojasnil, da naj bi s pričanjem teh oseb podkrepili stališče slovenske strani, da gre pri slovensko-hrvaškem sporu glede NEK izključno za meddržavno razmerje oz. za politični in ne gospodarski dogovor.

Kopač je povedal, da imajo na slovenski strani vsi vpleteni enako stališče glede tega problema. "Menim pa, da je to politično nastavljen spor, s katerim želijo na hrvaški strani pred lastno javnostjo upravičiti terjatve HEP. Popolnoma sem tudi prepričan, da so te terjatve v celoti neupravičene, " je poudaril Kopač. Za sporno obdobje med julijem 2002 in aprilom 2003 pa bi morali po Kopačevem mnenju skleniti novo meddržavno pogodbo, ne pa spor reševati z arbitražo.

Kot je znano, hrvaška stran Slovenijo toži, da ta Hrvaški v navedenem obdobju ni dobavljala električne energije, Slovenija pa ima po večkratnih navedbah Vizjaka dokaze, da je Hrvaški večkrat ponudila električno energijo iz krške nuklearke, a je ta ni želela, ampak je v tem obdobju kupovala cenejšo energijo drugje. Slovenija je januarja že vložila ugovor na pristojnost arbitražnega sodišča v Washingtonu in sedaj čaka na odgovor.