Kukanje v smetnjake se nadaljuje

Količina se zmanjšuje tudi v Celju, odpadki se preusmerjajo v urejene centre, več je zbranih ločeno.

Objavljeno
14. december 2015 13.46
Simbio
Brane Piano
Brane Piano
Celje − »Nismo še zadovoljni z obsegom ločeno zbranih odpadkov,« pravi Marko Zidanšek, direktor celjskega Simbia, ki zbira ločene komunalne odpadke v 12 občinah, v Regijskem centru za ravnanje z odpadki v Celju (Rcero) pa jih predeluje za 24 občin Savinjske regije ter za občine od drugod. Pa vendar so trendi spodbudni: ločeno zbranih frakcij je čedalje več, skupna količina odpadkov pa se zmanjšuje.

Letos je Simbio zbral 41.700 ton odpadkov ali 660 ton oziroma dva odstotka manj kot leta 2014. Še vedno je največ, natančneje 40 odstotkov, mešanih odpadkov, a obenem je ločeno zbranih odpadkov letos prav tako dva odstotka več kakor lani. Še bolj so se povečale količine posameznih vrst odpadkov − stekla za sedem odstotkov, biorazgradljivih in nevarnih odpadkov pa za po štiri odstotke. Najpomembnejše za Simbio je območje 12 regijskih občin, kjer sami odvažajo odpadke in kjer je bilo letos mešanih odpadkov samo še 13 odstotkov vseh.

K spodbujanju uporabnikov v ločevanje odpadkov, zmanjševanje količin odpadkov in k domačemu kompostiranju Simbio kot izvajalca javne službe zavezuje tudi zakonodaja. Ker so ugotovili, da zgolj sankcioniranje ne bo zadostovalo, so sredi leta zaposlili komunalnega nadzornika, čigar naloga je, da uporabnike na prijazen način poučuje in spodbuja k naštetemu.

Komunalni nadzornik Darko Knez ima pri svojem delu že nekaj zanimivih izkušenj. Ko se je prvič odpravil na nadzor smetnjakov v neko vas v Savinjski dolini, so ga občani prijavili, da jim brska po smetnjakih, in moral se je pogovoriti s policisti. »Če ugotovim nepravilnosti, se pogovorim z domačimi, če nikogar ni, napišem opozorilo. Večinoma gre namreč za nevednost in prijave medobčinski inšpekciji niso primerne,« pripoveduje Knez. Doslej je izrekel 1035 ustnih in 431 pisnih opozoril in marsikje se je redoljubnost občanov izboljšala. Le v celjskih naseljih Jožefov hrib, Hudinja in Ljubečna ni nič bolje in obvestiti bo moral pristojno inšpekcijo.

Tik pred dokončanjem pa je v Celju 2,6 milijona evrov vredna investicija v nadgradnjo naprave za mehansko-biološko obdelavo odpadkov in kompostarno. Zidanšek pravi, da to nujno še ne pomeni tudi podražitve za odvoz in obdelavo odpadkov.

»Naši izračuni sicer kažejo, da nas bo to stalo dodatnih 0,25 evra, če preračunamo na število oseb iz gospodinjstev, od koder odvažamo odpadke. A ker se z novim letom številna dosedanja odlagališča smeti v Sloveniji zapirajo, upamo, da bomo prevzemali tudi več odpadkov in bo podražitev za uporabnika minimalna ali je sploh ne bo,« pravi Zidanšek in kot konkurenčno prednost Simbia in Rcera navaja njihove sedanje cene za prevzem odpadkov.

»Odpadki z nekaterih območij, na primer iz Domžal in okolice, se bodo sicer preusmerili na novi ljubljanski center, mi pa se že pogovarjamo z občinami, kjer smetišča zapirajo,« dodaja.