Kulturne investicije mesta odložene v prihodnost

Za letos predviden začetek prenove centra Rog in Plečnikove hiše – Prihodnje leto vili Čira čara in Zlatica

Objavljeno
23. maj 2012 13.00
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Uresničevanje investicij do leta 2015 bo odvisno predvsem od proračunskih možnosti MOL ter uspešnosti kandidiranja za evropska in državna sredstva, piše v občinski strategiji razvoja kulture v obdobju 2012–2015. Med redkimi investicijami, katerih začetek je predviden letos, sta center Rog in Plečnikova hiša.

Investitorja za center Rog naj bi bila MOL in javno-zasebni partner, ki ga še ni, računajo tudi na nepovratna sredstva EU. Skupna vrednost projekta, ki naj bi bil končan leta 2015, je 51,4 milijona evrov. Ob zgraditvi centra predvidevajo ustanovitev novega javnega zavoda s tremi glavnimi dejavnostmi: razstavami, centrom kreativnih industrij in produkcijskimi prostori. Za letos je predviden tudi začetek obnove Plečnikove hiše na Karunovi 6. Približno 2,8 milijona vreden projekt, ki je v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja, naj bi izpeljali prihodnje leto. Predvidena sta restavriranje in obnova sklopa stavb, izvirnih ambientov in muzealij v Plečnikovi hiši, prepoznanih kot kulturna dediščina, z obogatitvijo programa in razširitvijo v del, ki je bil doslej v zasebni lasti.

Prihodnje leto naj bi začeli obnavljati vilo Čira Čara na Komenskega 9, za projekt zdaj izdelujejo dokumentacijo. Predvidena ocena investicije, ki bi jo končali leta 2015, je približno 2,2 milijona evrov. Obnovljeni prostori naj bi omogočali kakovostnejše in obsežnejše izvajanje kulturno-umetnostne vzgoje in otroke spodbujali k likovni ustvarjalnosti.

Prenova Švicarije brez roka

Brez določenega roka pa je v načrtu prenova nekdanjega hotela Švicarije na naslovu Pod turnom 4 in Mednarodnega grafičnega likovnega centra v gradu Tivoli, v pripravi je šele razpis za dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Nekdanji hotel naj bi preoblikovali v umetniški center s kiparskimi, slikarskimi in bivalnimi ateljeji ter razstavnimi prostori. Vrednost projekta je ocenjena na 3,5 milijona evrov. V Mednarodnem grafičnem likovnem centru nameravajo prenoviti streho, stopnišče, razstavne prostore, prostore za muzejsko trgovino in ateljeje za grafiko.

Prihodnje leto je, če bo denar, predviden tudi začetek del pri prenovi vile Zlatice, ki bo potekala v sodelovanju z Muzejem in galerijami mesta Ljubljane ter restavratorskim centrom. V nekdanji Hribarjevi vili bodo uredili muzej ljubljanskega meščanstva, in sicer bo namenjena predstavitvi dela znamenitega župana in njegove hčerke Zlatice Hribar, potresa leta 1895 in socialne zgodovine med obema vojnama. Projekt, vreden okoli 2,5 milijona evrov, je v fazi idejne rešitve in spomeniškovarstvenih pogojev. Končali naj bi ga leta 2014. MOL si je do prihodnjega leta tudi naložila, da bo zagotovila depojske prostore v Tehnološkem parku Ljubljana za neustrezno hranjene zbirke Muzeja in galerij mesta Ljubljana.

Šele leta 2015 je načrtovana rekonstrukcija projektov v Metelkovi mestu; za naložbo, vredno 5 milijonov evrov, je izdelan dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). Nadaljevanje obnove Križank, prav tako ocenjene na 5 milijonov, je povezano z dokončanjem postopka denacionalizacije. Do leta 2017 pa se bodo nadaljevala dela pri obnovi Ljubljanskega gradu. Predvideni sta obnova Hribarjeve dvorane in obnova sistema za oskrbo z energijo, ocenjena vrednost posegov je 14 milijonov evrov.

Doživljajski park Bobrova vas

Letos naj bi bil izdelan DIIP za doživljajski park Bobrova vas. Namenjen bo dnevnim obiskovalcem za ogled razstav, delavnic ali pa za krajše bivanje udeležencev programov. Razstave in programi bodo posvečeni arheološki, zgodovinski in etnološki dediščini Barja ter naravnim vrednotam. Do leta 2015 pa nameravajo na območju starega letališča Moste v obliki javno-zasebnega partnerstva zagotoviti predstavitev letalstva in zgodovine ljubljanskega letališča. Način oblikovanja programov in finančni načrt sta odvisna od morebitnega partnerstva z BTC.

Prihodnje leto bo izdelan DIIP za otroški muzej v športnem centru Stožice, kjer naj bi na tri tisoč kvadratnih metrih poskrbeli za kakovostno preživljanje prostega časa otrok. Občina pa bo pomagala tudi pri iskanju ustrezne lokacije za osrednjo nacionalno knjižnico za slepe in slabovidne.

Občina bi rada letos in prihodnje leto končala denacionalizacijske postopke pri nepremičninah s področja kulture, piše med cilji omenjene strategije, sprejete na zadnji seji mestnega sveta. Denacionalizacija, ki je močno zarezala v javno kulturno infrastrukturo MOL, poteka že od leta 1992. Doslej je bilo v naravi vrnjenih 18 nepremičnin, občini pa je uspelo ohraniti Mestno galerijo, Vodnikovo domačijo, Bežigrajsko galerijo I, Pionirsko knjižnico in Zgodovinski arhiv Ljubljana. Še nedokončani postopki se nanašajo na Križanke, Baragovo semenišče, kjer delujeta Slovensko mladinsko gledališče in Pionirski dom – Center za kulturo mladih, ter Mestno gledališče ljubljansko. V zvezi s Križankami je vložena revizija zoper pravnomočno sodbo upravnega sodišča. Druge nepremičnine so v pritožbenem postopku. Sicer pa je izhodišče MOL v denacionalizacijskih postopkih, da prostorov, namenjenih kulturi, ne vrača v naravi.