Lahko koroške ceste reši evropski denar?

Župan Čas predlaga preusmeritev ogroženih kohezijskih sredstev v koroške državne ceste

Objavljeno
26. november 2013 17.53
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec

Črna na Koroškem – Na srečanju z ministroma Virantom in Pličaničem so koroški župani predlagali, naj država poleg načrtovanja hitre ceste poskrbi tudi za modernizacijo državnih cest na Koroškem, kar bi po mnenju župana Mestne občine Slovenj Gradec Andreja Časa lahko financirali z denarjem, ki ne bo porabljen za že odobrene evropske projekte.

Župan MOSG Andrej Čas je na srečanju z ministri ugotavljal, da država občinam »počasi dozira resnico o projektu hitre ceste, ki vsaj v tej finančni perspektivi nikakor ni izvedljiv, državnega prostorskega načrta (DPN) za odsek od avtocestnega križa do Velenja verjetno ne bo prej kot konec leta 2015, finančni viri pa bodo verjetno samo slovenski.«

Sekretar na ministrstvu za infrastrukturo in prostor Marko Logonda odgovarja, da naj bi DPN za odsek od avtoceste do Velenja prihodnje leto že sprejeli na vladi. »Lani je nastal zastoj zaradi različnih tras, ki niso bile sprejemljive na okoljskem ali kmetijskem področju. Zdaj preučujejo nove variante, v začetku prihodnjega leta bo najbolj optimalna predstavljena javnosti, nato se pričakuje tudi sprejem na vladi.«

Vendar pa za projektiranje, odkupe zemljišč in druge aktivnosti država v naslednjih dveh letih nima predvidenega denarja v proračunu, kot je opozoril Logonda pa v naslednjih dveh letih ne bo denarja niti za državne ceste. »Sredstva bodo na voljo samo za projekte, ki bodo sofinancirani iz EU.«

Ker Koroška nujno potrebuje boljše prometne povezave že prej, je Čas predlagal, da bi neporabljena kohezijska sredstva preusmerili v obnovo cest. »To je mogoče ob podpori vlade in to pričakujemo, glede na to, da smo bili osem let deležni le lažnih obljub in zaradi tega nismo pritiskali na državo za obnovo državnih cest.« Kot je pojasnil, je iz akcijskega načrta pospeševanja črpanja evropskih sredstev razvidno, da je precej nepočrpanega evropskega denarja prav na operativnem programu okoljske in cestne infrastrukture. »DRSC ima že pripravljene projekte, samo ta denar je treba preusmeriti nanje,« je dejal Čas. Vzporedno pa bi po njegovih besedah morali projektirati sodobnejše povezave, tudi železnico, ki bi jo po njegovem morali spet umestiti v koroško regijo.

Tudi v naslednjem finančnem obdobju bo, pravi Čas, iz kohezije mogoče financirati cestne projekte, vendar ne avtocest. »Bo pa mogoče delati sodobne dvopasovnice 2+1, ki bodo omogočale dobre povprečne hitrosti, varnost in tudi pretočnost. Vlada naj se usmeri v to, da bomo v šestih letih na Koroškem dobili vsaj nek rezultat.«

Logonder je potrdil, da je razdeljevalec omenjenih evropskih sredstev ministrstvo za gospodarstvo, »minister Omerzel pa se zavzema, da bomo dobili čim več teh sredstev, saj drži, da ima DRSC več projektov že pripravljenih za izvedbo, a stojijo, ker zanje ni državnega denarja.«