Lastnik zaprl parkirišče Zelenci

Lastnica je del parkirišča zaprla, ker se z najemnikom ne morejo dogovoriti o višini najemnine.

Objavljeno
18. januar 2012 13.45
Blaž Račič, Jesenice
Blaž Račič, Jesenice

Zelenci – Večji del parkirišča ob glavni cesti med Ratečami in Podkorenom, tik ob naravnem rezervatu Zelenci, je lastnica Agrarna skupnost Podkoren zaprla, ker se z najemnikom ter podnajemnikom lokala in manjšega dela parkirišča ne morejo dogovoriti za plačilo najemnine za parkirišče.

»Za večji del parkirišča, ki ga uporabljajo obiskovalci Zelencev, Agrarna skupnost (AS) Podkoren pričakuje najemnino,« je dejal predsednik AS Podkoren Marjan Cuznar. Kolikšen bi bil za njih sprejemljiv znesek najemnine, nismo izvedeli. O rešitvi problema so se v preteklih letih že večkrat pogovarjali z občino, najemnikom in podnajemnikom, vendar se še niso dogovorili.

»Manjši del parkirišča in zemljišče na katerem stoji lokal ob parkirišču (skupaj nekaj manj kot 500 kvadratih metrov) ima v podnajemu podjetnik Sašo Lorenčič, najemnik, podjetje Zelenci, pa AS Podkoren redno plačuje najemnino,« je povedala Breda Bernik, prokuristka podjetja Zelenci.

Ker je večji del parkirišča namenjen obiskovalcem naravnega rezervata Zelenci, pričakuje, da bo najemnino plačevala občina. Sašo Lorenčič je povedal, da je pristal na plačevanje najemnine v višini 1200 evrov na leto, vendar AS Podkoren ponujenega zneska ni sprejela. Po besedah župana Jureta Žerjava je občina za najem parkirišča ponudila letno najemnino v višini okoli 500 evrov, ki so jo oblikovali na podlagi sklepa občinskega sveta, vendar tudi tega predloga AS ni sprejela.

Marjan Cuznar zdaj pravi, da bodo vsi morali popustiti, da bi se dogovorili. Če tega ne bo, bodo parkirišče uporabljali kot deponijo za les. Kot je povedal Leon Keder, tiskovni predstavnik kranjske policijske uprave, so o zaprtju parkirišča kranjskogorski policisti seznanjeni. »Kljub temu, da je na parkirišču dobesedno razmetan les, policisti nimajo pristojnosti za ukrepanje, ker gre za zasebno lastnino,« je pojasnil Keder.

»Srž problema je, da je AS Podkoren parkirišče dobila vrnjeno v naravi v denacionalizacijskem postopku,« pravi župan Jure Žerjav, zaradi funkcije zemljišča pa je bila po njegovem upravičena samo do odškodnine. Žerjav je prepričan, da bi se v tem primeru izognili aktualnim težavam. Kljub temu, da ima lastnik nesporno pravico razpolagati s premoženjem, se županu zdi zaprtje parkirišča nesprejemljiv ukrep AS Podkoren. Breda Bernik pravi, da je občina že več let seznanjena s problemom in da z raznimi izgovori ne ukrepa.

Dodala je, da so kot najemniki na lastne stroške poskrbeli za celotno prometno ureditev parkirišča, ki spada v sklop naravnega rezervata in ki je zlasti poleti zelo obiskana turistična točka. Za prometno ureditev so porabili 8000 evrov, poleg tega so uredili vse komunalne priključke in dokumentacijo za lokal, v zimskem obdobju pa morajo sami plužiti parkirišče. Dodala je še, da bo po izteku najemnega razmerja, leta 2026, vsa infrastruktura skupaj z lokalom pripadla AS Podkoren.

Jure Žerjav je še dodal, da se bo prihodnji teden sestal s predsednikom AS Podkoren Marjanom Cuznarjem. Pričakuje, da se bosta dogovorila.

 

Lastnica Agrarna skupnost Podkoren je zaradi spora o višini najemnine zaprla parkirišče ob naravnem rezervatu Zelenci.