Le kdo bo dal 300 parkirišč za 63 stanovanj?

Parkirna hiša Valeta V Piranu od investitorja veliko pričakujejo – Poslovni prostori in 63 stanovanj ter 500 parkirnih mest

Objavljeno
09. julij 2014 01.47
Boris Šuligoj, Koper
Boris Šuligoj, Koper
Portorož – Občina Piran bi v zameno za zemljišče pod Valeto (nad predorom) rada dobila 300 parkirnih mest. Investitorjem bi dovolila gradnjo parkirne hiše s 500 parkirnimi mesti, 63 stanovanji in nekaj poslovnimi prostori. Z razpisom išče investitorje, a le malokdo verjame, da se nepremičninski izračun lahko izide.

Da Portorož potrebuje še najmanj eno večjo garažno hišo, se pokaže vsako poletje oziroma ob vseh večjih prireditvah tudi zunaj glavne turistične sezone. Načrtoval jo je že prejšnji župan Tomaž Gantar ob koncu svojega mandata, načrte je kot svoje sprejel Peter Bossman in občinski svet je maja 2012 po enem letu s prepričljivo večino (z 22 glasovi za proti dvema) sprejel prostorski načrt za parkirno hišo Valeta. Nasprotovali so mu najbližji sosedje, ker da se bo portoroški sprehajalni in prometni vrvež preusmeril do območja, ki je pretežno stanovanjsko, približno 800 metrov od središča kraja.

Promet do nove parkirno-stanovanjske stavbe se ne bi smel bistveno povečati, ker sta uvoz v parkirno hišo in izvoz iz nje predvidena s krožišča na Valeti na vrhu 123 metrov dolge in 34 metrov široke stavbe. Ta je zasnovana v 13 etažah, parkirišča bi bila v desetih nadstropjih, na vrhu, v višini ceste pri Valeti, je načrtovana razgledna ozelenjena terasa, tik pod njo pa panoramska restavracija z galerijo.

Občina od investitorja veliko pričakuje

Občina Piran je investitorja iskala že lani, vendar je bil razpis pisan na kožo izvajalcev, in se nanj ni nihče prijavil. Zdaj so ga bistveno spremenili, tako da je bolj zanimiv za investicijske sklade. Postopek izbire je zastavljen v treh fazah; preverbi potrdil o usposobljenosti potencialnih investitorjev bodo sledili pogovori s kandidati in oddaja ponudb. Največja neznanka so pogoji, ki so jih postavili občinski svetniki že ob sprejetju prostorskega načrta, tako da županov kabinet nima veliko manevrskega prostora. Prostorski načrt od investitorja zahteva, da po dograditvi preda v zameno za stavbno pravico vsaj 300 parkirnih mest občini za javne potrebe. Poleg tega bi imel prednost investitor, ki bi občini ponudil še kakšen poslovni prostor ali stanovanje. Program komunalnega urejanja – dostopna sprehajalna pot ob že zgrajeni cesti, ploščad in zadrževalnik meteornih vod – je ocenjen na šest milijonov evrov, kar bo skupaj s 300 parkirišči, ki jih pričakuje občina, investitorju naložbo podražilo za najmanj deset milijonov evrov.

Posamezni občinski uslužbenci menijo, da gre za prevelike občinske zahteve in da bodo morali OPPN nekoliko popraviti, če niti na drugem razpisu ne bo zanimanja in bo občina hotela priti do potrebne garažne hiše.

V preteklosti naj bi se za gradnjo takšnega objekta resno zanimalo eno od podjetij iz skupine Pomgrad v večinski lasti Stanka Polaniča. Njegov GH Holding je tudi investiral v pripravo osnutka prostorskega načrta. Toda namere o tem, da se bodo tudi kot investitor prijavili na razpis, nam niti neuradno niso potrdili. Izvedeli pa smo, da se je nepremičninski trg v zadnji polovici leta občutno popravil. »V pol leta smo prodali več stanovanj kot prej v dveh letih,« smo izvedeli v Pomgradu. In tudi, da je nekaj investicijskih skladov že pokazalo zanimanje za osnovne podatke o naložbi.