Lekarnarji vložili tožbo in pobudo za presojo ustavnosti

Lekarniška zbornica Slovenije je proti sklepu MZZ, s katerim s katerim je bilo lekarnam naloženo, da Vzajemni posredujejo podatke povezane z dopolnilnim zdravstvenim zavarovanjem.

Objavljeno
18. december 2006 18.51
Ljubljana - Lekarniška zbornica Slovenije je danes na upravnem sodišču vložila tožbo proti sklepu ministrstva za zdravje, s katerim je bilo lekarnam naloženo, da zdravstveni zavarovalnici Vzajemna posredujejo 14 podatkov, ki naj bi bili potrebni za opravljanje zdravstvenih storitev na področju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. Kot so sporočili iz zbornice, so hkrati na ustavno sodišče vložili še pobudo za oceno skladnosti z zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ustavo.

Kot je povedala predsednica Lekarniške zbornice Andreja Čufar, želijo s tožbo in spodbijanjem spornega sklepa ministrstva za zdravje uveljaviti svoje pravne možnosti. Zakonodaja je v delu, ki ureja področje delovanja izravnalnih shem, po njenih besedah nejasna, zato bodo vztrajali na tem, da se to področje doreče.

"Ne glede na nejasnost zakonodaje na tem področju pa je po našem mnenju nedopustno, da Vzajemna nekaterim lekarnam še vedno dolguje več milijonov tolarjev za zdravila na recept, ki so jih lekarne že izdale njenim zavarovancem. Pri tem ne govorimo o plačilu storitev, ki jih za zavarovalnice opravljajo lekarne, ampak o plačevanju samih zdravil, kar resno ogroža poslovanje lekarn," je povedala Čufarjeva.

Lekarne so vložile tožbo pri upravnem sodišču, ker po ugotovitvah njihovih odvetnikov iz domnevno spornega sklepa ministrstva oziroma vsebine upravnega akta ni mogoče razbrati, ali gre za splošen ali posamičen upravni akt. Njegov izrek kaže na naravo posamičnega upravnega akta, pri čemer po njihovem mnenju niso bila spoštovana niti najosnovnejša temeljna načela upravnega postopka, vsebina urejanja v sklepu pa kaže na naravo splošnega upravnega akta, pri čemer je oblika in način izdajanja akta v nasprotju z zakonom. Kot so še poudarili na zbornici, sklep ni bil objavljen v uradnem listu, niti ni bil vročen lekarnam.

Omenjeni sklep je po mnenju odvetniške pisarne nezakonit, ker ministrstvo s sklepom kot upravnim aktom posega v zakonsko materijo in samostojno oblikuje pravice in obveznosti udeležencev pravnih razmerij iz zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, za kaj takega pa naj ne bi imelo nujnega zakonskega pooblastila.

S tem je ministrstvo po mnenju Lekarniške zbornice neposredno kršilo ustavne pravice do svobodne gospodarske pobude, pravice do zasebne lastnine, pravice do enakosti pred zakonom in načela pravne države, so razloge za vložitev pobude za presojo ustavnosti pojasnili na Lekarniški zbornici Slovenije.