Lekarniška zbornica zavrača Bručanove očitke

V Lekarniški zbornici zavračajo očitke ministra za zdravje Andreja Bručana Celjskim lekarnam o neetičnosti pri vodenju poslovanja lekarn.

Objavljeno
04. januar 2007 16.38
Andrej Bručan
Ljubljana – V Lekarniški zbornici zavračajo očitke ministra za zdravje Andreja Bručana Celjskim lekarnam o neetičnosti pri vodenju poslovanja lekarn. Opozarjajo, da imajo vse lekarne težave pri urejanju odnosov z zdravstveno zavarovalnico Vzajemna, zato tudi odnosi ostalih lekarn z Vzajemno še zdaleč niso urejeni. "Vzajemna še naprej izsiljuje lekarne s plačili za že izdana zdravila in pogojuje plačevanje stroškov zdravil z opravljanjem dodatnih storitev, s katerimi bi racionalizirala svoje poslovanje."

Osnovna naloga lekarn je zagotavljanje nemotene oskrbe pacientov z zdravili. Nedopustno in neodgovorno je ravnanje Vzajemne, ki lekarnam to onemogoča, menijo v zbornici. Vzajemna Celjskim lekarnam dolguje že več kot 125 milijonov tolarjev za zdravila na recept, ki so jih njihove lekarne že izdale zavarovancem Vzajemne. Tak dodaten pritisk s strani ministra za zdravje na Celjske lekarne je zato po mnenju zbornice nedopusten.

Vse lekarne, vključno s Celjskimi lekarnami, Vzajemni posredujejo vse podatke, ki so skladno z veljavno zakonodajo potrebni za izvajanje izravnalnih shem. Kot je tudi minister ocenil v svoji izjavi za javnost, je problematična ureditev poslovno-finančnih odnosov med lekarnami in Vzajemno. Zato so lekarne še toliko bolj ogorčene, da je Bručan s spornim sklepom, na katerega se sklicujeta z Vzajemno, vso odgovornost za zaščito javnega interesa in pravic zavarovancev prevalil na lekarne.

"S spornim sklepom je namreč minister za zdravje ugodil vsem zahtevam Vzajemne in ji omogočil racionalizacijo poslovanja ter uresničitev poslovno-finančnih zahtev do lekarn, vse stroške izvajanja omenjenega spornega sklepa pa je naložil lekarnam," poudarjajo v zbornici.

Pogoji, ki jih Vzajemna postavlja lekarnam, niso sprejemljivi nobeni naši članici, poudarjajo v zbornici. Nekatere lekarne so sicer res popustile izsiljevanju Vzajemne, vendar to ni nikakršna rešitev problema, so prepričani.

Ena od možnih rešitev problema je po mnenju zbornice lahko dopolnitev modela financiranja lekarniške dejavnosti. "Ta model bo natančno opredelil, kaj je predmet strokovnega dela lekarn, kaj pa je predmet poslovnega sodelovanja med lekarnami in zavarovalnicami. Prepričani smo, da bo potrdil naša stališča," poudarjajo v lekarniški zbornici.

Predlog že pripravlja posebna delovna skupina, ki jo je imenoval minister za zdravje, v njej pa sodelujejo tako predstavniki zbornice kot tudi zavarovalnic. V zbornici poudarjajo, da želijo sodelovati tudi pri pripravi napovedane novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, saj želijo preprečiti morebitno dodatno zaostrovanje nastalega položaja.

Kot še navajajo v današnjem sporočilu za javnost, so v sredo prejeli odločitev Upravnega sodišča, da se njihova tožba in predlog za izdajo začasne odredbe zoper Bručanov sklep zavrže, ker naj sklep ne bi predstavljal posamičnega akta, ampak naj bi šlo za splošni pravni akt. Po oceni odvetnikov takšna odločitev upravnega sodišča potrjuje nezakonitost sklepa in njegovo neizvršljivost.