Lesenemu mostu čez Krko šteti dnevi

Odločba inšpektorata zahteva njegovo zaprtje za promet in odstranitev

Objavljeno
28. januar 2014 23.26
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto
Zdenka Lindič - Dragaš, Novo mesto

Mršeča vas - Občina Šentjernej je prejela odločbo inšpektorata za infrastrukturo in prostor, da mora most čez Krko v Mršeči vasi v 14 dneh opremiti z oznakami o prepovedi uporabe objekta. V enem letu ga morajo odstraniti, ker ni več varen.

Zahtevano zaprtje in odstranitev mosta na lokalni cesti med Mršečo vasjo in Šentjernejem bo najbolj prizadelo prebivalce Mršeče vasi, Zameškega, Hrvaškega Broda in Čistega brega. Naselja so na levem bregu Krke, obdelovalne površine, ki jih ima večina hiš, pa v glavnem na desnem bregu. Krajani iz Šentjakoba in Ostroga na desnem bregu pa imajo kmetijska zemljišča tudi na levem bregu. Obvoz za ene in druge bi bil dolg 15 do 20 kilometrov. Cesta in most sta tudi najbližja povezava krajev na levem bregu reke s Šentjernejem in njegova dodatna povezava z avtocesto.

Most preveč poškodovan

Promet prek mosta je precejšen. V manj kot četrt ure sredi dopoldneva je med našo prisotnostjo čez njega peljalo šest kombijev, dvakrat toliko osebnih vozil in tudi traktor, čeprav ni čas kmečkih opravil. Prometa bi bilo še več, a je od velikih poplav v septembru 2010 na mostu prepovedan promet za vozila, težja od petih ton, kar izključuje vožnjo tovornih vozil in avtobusov. Takrat je most zaradi naplavljenega drevesa ostal brez enega od 24 nosilnih stebrov. Po mnenju Fakultete za gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani je bil leseni most, ki ima betonska krajna opornika na obeh bregovih in jeklene vzdolžne nosilce, tako poškodovan, da ga je treba zamenjati z novim.

»Z dodatnimi ojačitvami nosilne konstrukcije je sicer možna začasna uporaba mostu z omejeno nosilnostjo, čeprav računska varnost konstrukcije proti porušitvi ni zagotovljena,« so v svoje mnenje zapisali na fakulteti. Na mostu je zdaj omejena največja obremenitve, promet prek njega pa poteka izmenično enosmerno, saj so vozila zaradi stanja mostu in lesenih podnic na njem prisiljena upoštevati prometni znak o prednostni vožnji.

V inšpektoratu za infrastrukturo in prostor so občino Šentjernej najprej opozorili, da so z inšpekcijskim nadzorom ugotovili možnost nenadzorovane rušitve delov mostu, posebno še ob vožnji težjih vozil ali povišanem pretoku. Ta pa v Mršeči vasi ni nobena posebnost, saj je bil most že velikokrat poplavljen, ogrožen pa bi bil tudi jeseni 2012, če ne bi začeli takoj čistiti vejevja, ki ga je narasla reka nosila s seboj. Opozorilu je zdaj sledila odločba, da mora občina takoj poskrbeti za oznake o prepovedi uporabe objekta, ki da je nevaren za promet, ljudi in okolico.

Že pripravljen denar

»Občina Šentjernej se zaveda resnosti in nujnosti reševanje tega problema. Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za odstranitev mostu in gradnjo novega potekajo. Do zdaj smo pridobili projektne pogoje Agencije RS za okolje ter kulturnovarstvene in naravovarstvene. V sprejetem občinskem proračunu za leto 2014 je za projektno dokumentacijo in začetek gradnje novega mostu zagotovljenih 197.407 evrov, leta 2015 je zanj predvidenih 265.200 evrov in v letu 2016 še 100.000 evrov,« je povedal direktor šentjernejske občinske uprave Stane Galič.