Počivalšek: Ljubljanski močvirniki želijo sesuti delovna mesta v Mariboru

Pobuda s predlogom za začasno zadržanje napada člene o razlastitvi, češ da pomenijo grob poseg v lastninsko pravico.

Objavljeno
30. maj 2017 13.56
regent magna steyr
Božena Križnik, Nejc Gole
Božena Križnik, Nejc Gole

Ljubljana − Novinar in občasni prebivalec Hoč Bojan Požar ter odvetnik Franci Matoz sta danes na ustavno sodišče vložila pobudo za presojo ustavnosti zakona o zagotavljanju pogojev za izvedbo strateške investicije na razvojnem območju občine Hoče - Slivnica, poenostavljeno, lex Magne. Predlagala sta tudi začasno zadržanje do končne odločitve sodišča.

Kot je tik pred vložitvijo pred vrati sodišča povedal Matoz, ocenjuje, da gre za grob poseg v lastninsko pravico lastnikov tamkajšnjih nepremičnin. »Menimo, da je država z zakonom kar sama z dekretom določila, da gre za javni interes, in uvedla postopek razlastitve. Temu nasprotujemo. Menimo, da javni interes vsaj v ustavnem smislu ni izkazan. Napadamo zakonske člene o razlastitvi, po katerih namerava država lastnike zemljišč po hitrem postopku razlastiti, z zakonom pa jim je vzela celo pravno sredstvo, pravico do pritožbe v primeru razlastitve.«

Matoz meni, da je že sam koncept zakona nesprejemljiv, saj zakonsko ureja posamezne konkretne primere, namesto da bi problematiko urejal sistemsko.

Na novinarsko vprašanje, ali odpiranje novih delovnih mest ni v javnem interesu, je Matoz dejal: »Seveda je, a ima država že zdaj na voljo ustrezne predpise za spodbujanje zaposlovanja, daje podpore za ta namen. Ne moremo pa govoriti o javnem interesu v smislu razlastitve, kot ga pozna ustava. To je nekaj drugega. Naj navedem primer: Če bi pred leti Pipistrelu država pomagala na tak način, bi imeli več, in to boljših delovnih mest, pa tega ni naredila. Čas je, da se to uredi sistemsko.«

Ustavno pobudo je vložil v imenu treh lastnikov, ki nočejo prodati zemljišč, zato so na seznamu za razlastitev. Pridružil se jim je tudi Bojan Požar, ki ga sicer ni med bodočimi razlaščenci, je pa lastnik nepremičnine v Hočah. Požar se je pobudnikom pridružil zato, ker kot občan in novinar nasprotuje postavitvi lakirnice v Hočah, »saj je to najbolj strupeni del avtomobilske industrije; ni sicer kemična, ampak je napol kemična tovarna, in če se tam zgodi nesreča, kot se je na Vrhniki, se lahko tudi tu«. Čudi se, da se investitor ni odločil za druge, industrijske, ponujene lokacije, najbrž zaradi cene.

Vlagatelji pričakujejo, da bo ustavno sodišče pobudo sprejelo in da se bo hitro odločilo za začasno zadržanje, saj so v zakonu predvideni hitri postopki. Če bi bili izpeljani, zemljišč ne bi bilo več mogoče vrniti.

Počivalšek upa, da razlastitve ne bodo potrebne

»Z lastniki zemljišč smo v zaključni fazi pogovorov. Upam, da razlastitve ne bodo potrebne,« je dejal gospodarski minister Zdravko Počivalšek. In dodal: »Imamo posluh za vse, ki so dobronamerni. Pri nadomeščanju kmetijskih zemljišč smo se odpovedali poseku gozda v največji meri. Nimamo pa posluha za tiste, ki po naročilu drugih z ljubljanskimi močvirniki rušijo ta projekt in želijo sesuti delovna mesta v Mariboru.«

Počivalšek je še rekel: »Financerju ustavne presoje pa sporočam, naj več vloži v zaščito okolja v svoji proizvodnji, ker bodo za njega veljala enaka pravila kot za Magno.«