Lipici pet milijonov evrov za razvoj

Minister Židan meni, da so zadeve pravilno zastavljene, minister Dragonja je zagotovil tudi denar, na potezi so v Lipici.

Objavljeno
11. avgust 2014 22.42
Lipicanci Lipica 16.5. 2014
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Lipica – Javni zavod Kobilarna Lipica bo za obnovo kobilarne lahko počrpal pet milijonov evrov iz sklada za regionalni razvoj. Število zaposlenih se ne bo zmanjšalo, izselitev iz lipiških stanovanj pa ne bo.

Pred oddajo gostinsko-hotelskega dela zasebnemu najemniku predvidoma v začetku prihodnjega leta je morala vlada v skladu z zakonom o Kobilarni Lipica sprejeti uredbo o razmejitvi premoženja. Premično premoženje, ki je namenjeno upravljanju javne službe in gospodarskim dejavnostim, povezanim z javno službo, so čreda konj, zbirki del slikarja Avgusta Černigoja in muzeja Lipikum in parkovna plastika – forma viva. Nepremično premoženje, ki bo oddano v najem, pa so hotel Maestosto s solastnino na skupnih delih (Casino Portorož), funkcionalno zemljišče, dvorišče in parkirišča pred Maestosom. V najem bodo oddali še bazenski kompleks in hiško za golf ter hotel Klub.

Uredba določa tudi »drugo« premoženje, kot so na primer igrišče za golf, igrišče za mini golf, čistilna naprava, za katero pa upravitelj ni določen. S tem, da še ni jasno, kdo bo upravljal to premoženje, nista zadovoljna ne vodstvo javnega zavoda ne namestnik predsednika računskega sodišča Samo Jereb, minister Dejan Židan, pristojen za Lipico, pa je za Delo zatrdil, da je uredba usklajena z zakonodajo.

Upravitelj golf igrišča ni določen

Jereb meni, da bi uredba morala določiti upravljavca tega premoženja, ki bi ga lahko sicer namenil uporabi tudi za drugo vrsto dejavnosti. Kot nam je povedal strokovni vodja Janez Rus, so pričakovali, da bo gostinstvo oddano zasebniku, vse drugo, 311 hektarov spomenika državnega pomena, pa da bi ostalo v upravljanju javnega zavoda. »Tudi golf bi lahko upravljal javni zavod; ta ga upravlja že zdaj, saj je igrišče za golf del kulturnega spomenika, za katerega veljajo kulturnovarstvene in naravovarstvene smernice,« poudarja Rus. Kot je znano, je interes za upravljanje igrišča za golf pred časom izrazil Golf klub Lipica, za katerega je lipiško igrišče igrišče. Po uredbi pa bi v Lipici lahko gospodarili kar trije oziroma najmanj trije upravitelji, kar z vidika celovitosti upravljanja ni dobro, pravi strokovni vodja javnega zavoda, ki pa bo lahko tržil spominke in storitve t. i. letnega šanka, pri katerem so edine sanitarije za obiskovalce zgolj kobilarne.

Evropski denar za obnovo kobilarne

Javni zavod pa bo še naprej upravljal tudi 38 stanovanj v Lipici. »In noben načrt za izselitev ne obstaja, tudi v letu 2015 pa bomo ohranili sedanje število zaposlenih, 85,« je za Delo zagotovil minister Dejan Židan. Štirinajst stanovanj zavod uporablja za potrebe dejavnosti kobilarne, na primer za nastanitev gostujočih trenerjev ali praktikantov s fakultet, v preostalih pa živijo zaposleni oziroma nekdanji zaposleni v kobilarni ali pa jih zavod oddaja po tržnih pogojih. V »praznih« 14 stanovanj se bo iz Maestosa preselila uprava, je pojasnil Židan. Gospodarski minister Metod Dragonja, ki se je aktivno vključil v odpravljanje problemov v Lipici, pa je zagotovil pet milijonov evrov iz evropskega regionalnega sklada za izvedbo celovitega projekta za razvoj lipiškega turizma oziroma za projekte, za katere imajo v Lipici že veljavna gradbena dovoljenja, na primer za obnovo graščine in preureditev prometa po posestvu, niso pa zanje doslej imeli denarja.

»Zadeve so zdaj zastavljene, na ministrstvu za gospodarstvo bo imenovan operativec, skrbnik za projekte, tudi denar zanje je na voljo, tako da je zdaj vse odvisno od ljudi. Želim si, da se ne bi ves čas kazalo na Ljubljano!« je dejal minister Židan, iz kobilarne pa opozarjajo, da jim »Ljubljana«, natančneje ministrstvo za finance, ne za lani ne za letos še ni potrdilo programa dela, tako da so še vedno pri 80-odstotnem financiranju javne službe.