Ljubljana dobila proračun

Ljubljanski mestni svet je opravil dve izredni in eno redno zasedanje. Med drugim je sprejel proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 v višini 253 milijonov evrov.

Objavljeno
26. marec 2007 22.21
Obletnica Ljubljane. Zupanja Danica Simšič je nagovorila goste
Ljubljana – Ljubljanski mestni svet je opravil dve izredni in eno redno zasedanje. Med drugim je sprejel proračun Mestne občine Ljubljana za leto 2007 v višini 253 milijonov evrov, potrdil letošnji stanovanjski načrt in ustanovil proračunski sklad za odpravo posledic obremenitev okolja v MOL.

Svetniki so našli kar nekaj pohvalnih besed za mestno upravo in župana Zorana Jankovića, ker so pri pripravi proračuna upoštevali njihove pripombe.

Janković napovedal rebalans proračuna

Janković pa je med drugim že napovedal rebalans proračuna, saj pričakuje, da bo MOL nekaj dobila na račun podpisa dogovora z vlado. Na proračun pa bo po županovih besedah vplivala tudi reorganizacija mestne uprave in Javnega holdinga Ljubljana.

K predlogu proračuna je 22 opozicijskih svetnikov, svetniške skupine SDS, LDS, SD in NSi, ter samostojni svetniki Zelenih Slovenije, Liste za čisto pitno vodo in DeSUS, vložilo 23 amandmajev. Statutarno pravna komisija je ugotovila, da so amandmaji združene opozicije v nasprotju s poslovnikom mestnega sveta, zato o njih svetniki niso razpravljali in glasovali.

Mladinskemu svetu namenili dodatnih 5000 evrov

Mestni svet je sicer obravnaval 13 amandmajev in sprejel štiri. Tri je predlagal župan, ki je med drugim dopolnil program prodaje stvarnega premoženja. Na županov predlog pa so Mladinskemu svetu Ljubljana namenili dodatnih 5000 evrov in zato mestnemu protokolu zmanjšali izdatke za reprezentanco. Svetniki so podprli amandma svetniškega kluba NSi, ki na področju prometa predvideva preveritev možnosti izvedbe končnih postajališč in podaljšanje prog za mestne avtobuse številka 1, 6 in 14.

Nadlje o amandmaju za črtanje načrtovane izvedbe arhitekturnega natečaja

Najdlje so svetniki razpravljali o amandmaju samostojnega svetnika Liste za čisto pitno vodo Mihaela Jarca, ki predlaga črtanje načrtovane izvedbe arhitekturnega natečaja za ureditev širšega območja Vodnikovega in Krekovega trga. Mestna uprava namreč načrtuje gradnjo parkirne hiše pod ljubljansko tržnico. Jarc pa se zavzema za gradnjo parkirno garažne hiše pod Ljubljanskim gradom, zato je želel ta sredstva nameniti za arhitekturni natečaj za nova parkirna mesta pod grajskim hribom.

Parkirna hiša pod tržnico se bo gradila v dveh fazah

Podžupan za urbanizem in mestni svetnik Janez Koželj je svetnikom pojasnil, da se bo parkirna hiša pod tržnico gradila v dveh fazah. Predvidena je gradnja Mesarskega mostu, preko katerega se bodo tržnice širile na Petkovškovo nabrežje, ki bo zaprto za promet, enako Krekov trg. Mesto pa bo pridobilo od 600 do 800 parkirnih mest, je dejal Koželj.

Glede na skrb, da bo tržnica med gradnjo zaprta, na kar so med drugim opozorili tudi udeleženci današnjega protesta civilne pobude "Tržnice ne damo", je Koželj pojasnil, da pri projektu sodeluje tudi javno podjetje Ljubljanske tržnice, ki je pripravilo natančno preselitev tržnega prostora v času gradnje.

Župan pa je zagotovil, da tržnica v času gradnje ne bo nikoli v celoti zaprta, bo pa mesto pridobilo promenado, saj ne bo več parkirnih površin na Petkovškovem nabrežju. Svetniki so soglašali tudi s predlogom finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada MOL za leto 2007 in z načrtovanim obsegom zadolževanja sklada za letos.

Blagajna za plačilo stroškov odstranitve lisic preselila v Kresijo

Na nadaljevanju redne seje so svetniki določili, da se bo blagajna za plačilo stroškov odstranitve lisic preselila v Kresijo, kjer bo od 3. aprila delovala skupna blagajna ljubljanskih javnih podjetij.

Mestni svetniki so na današnji redni seji sklenili, da se bo odslej parkirnina med 6. in 20. uro plačevala tudi na območju nekdanje Tobačne tovarne, kamor se je preselila Upravna enota Ljubljana. Svetniki so po hitrem postopku sprejeli program opremljanja za stanovanjsko naselje Koseze.

Podprli so osnutek novele odloka o prostorsko ureditvenih pogojih

Podprli so osnutek novele odloka o prostorsko ureditvenih pogojih za del območja letališče ob Letališki cesti. Spar Slovenija želi za racionalnejšo in funkcionalnejšo ureditev logističnega centra odstraniti bencinsko črpalko ter prizidati skladiščni objekt. Na območju odprtih skladiščnih površin pa namerava prizidati visoko-regalno skladišče.

Podprli tudi osnutek odloka o občinskem lokacijskem načrtu

Podpore pa je bil deležen tudi osnutek odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja Zelena jama. Veljavni zazidalni načrt ob Šmartinsko cesto umešča stanovanjske objekte s spremljajočim javnim programom in stanovanjske vile, osnutek sprejetega lokacijskega načrta pa podjetju I Projekt omogoča spremenjeno interno prometno ureditev, v skladu s katero bodo uvozi in parkiranje urejeni v kletni etaži.

Svetniki preložili obravnavo predloga za ustanovitev proračunskega sklada nosilnih projektov MOL

Svetniki pa so na eno od prihodnjih sej preložili obravnavo predloga samostojnega svetnika Zelenih Slovenije Mihe Jazbinška za ustanovitev proračunskega sklada nosilnih projektov MOL. Kot je na seji pojasnila podžupanja za finance Jadranka Dakič, je predlog sicer všečen, vendar ni dovolj dodelan.

Omenjeni proračunski sklad naj bi sicer svetniki na Jazbinškov predlog ustanovili po hitrem postopku že na tej seji. Zagotavljal pa naj bi sredstva za izvedbo 22 županovih projektov, vendar je predvidena gradnja parkirne hiše pod grajskim hribom in ne pod tržnico. V sklad pa naj bi se prenesla sredstva, ki naj bi jih v proračunski sklad za odpravo posledic obremenitev okolja v MOL vplačal javni zavod Lekarna Ljubljana.