Ljubljana, Koper in Celje 
za boljši mestni marketing

S podpisom pogodb med predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) in treh mestnih občin (Ljubljana, Koper in Celje) se je uradno začel nacionalni pilotni projekt mestnega marketinga.

Objavljeno
02. marec 2011 22.36
Maša Jesenšek, Ljubljana
Maša Jesenšek, Ljubljana
Ljubljana – Gre za celovito upravljanje mestnih središč, ki se ga bo podjetniško-trgovska zbornica pri GZS lotila s pomočjo avstrijskega partnerja podjetja CIMA. To bo do konca leta za vsako od treh sodelujočih mest pripravilo ustrezen model mestnega marketinga, določilo proračun, potreben za njegovo financiranje, in predlagalo najprimernejši sistem financiranja (viri so lahko različni – občinski proračun, turistične takse, članarine zbornice in podobno).

Direktorica podjetniško-trgovske zbornice Vida Kožar je podpis pogodbe označila za zgodovinski dogodek, ki je plod dveletnih priprav. Povedala je, da so k sodelovanju povabili tudi druge mestne občine. Prepričana je, da se bodo projektu, če bo uspešen, pridružile pozneje. Direktor GZS Samo Hribar Milič pa je dejal, da bodo mali trgovci (po podatkih GZS jih je v Sloveniji več kot 7000) pod okriljem tega projekta lahko bolj odločno uveljavljali svoje interese ter bili zato bolj konkurenčni in bolj stabilno poslovali. Menil je, da je pesimizma v Sloveniji preveč: »Še vedno imamo podjetja, ki imajo vizijo, ki so uspešna in imajo dobre rezultate.«

Cilji mestnega marketinga so ohranjanje in razvoj (v ekonomskem, socialnem in kulturnem pogledu) mestnih jeder, inovativno iskanje novih priložnosti, skrb za razvoj okolja. Gre za formalno ali neformalno javno-zasebno partnerstvo, financiranje pa naj bi potekalo s pomočjo javnega in zasebnega sektorja. Poleg GZS in omenjenih občin v projektu sodelujeta tudi služba vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj ter Slovenska turistična organizacija.

Ljubljanski župan Zoran Janković je ob podpisu pogodbe dejal, da je prav premajhna prepoznavnost Slovenije tisto, kar manjka Ljubljani: »Današnji projekt rezultatov ne bo prinesel takoj, a z njim bomo poskušali doseči večjo prepoznavnost na evropskem trgu.«

Koprski župan Boris Popovič je ob tej priložnosti opozoril na pomen podjetništva, na katerem bi morala temeljiti država: »To nas bo popeljalo v boljše čase.« Marko Zidanšek, ki je nadomeščal celjskega župana, pa je poudaril, da se v Celju že ukvarjajo z obnovo mestnega jedra, vanj pa želijo v prihodnje pripeljati novo gostinsko in trgovsko ponudbo.

»Mestna središča se po vsem svetu ubadajo z dvema problemoma: recesijo in izgubo identitete mestnih jeder,« je poudaril Jure Bricman, predsednik Združenja trgovcev mesta Ljubljana (to združenje je prvo v Sloveniji, kmalu naj bi se mu pridružili še podobni združenji iz Kopra in Celja). Predstavnik podjetja CIMA Roland Murauer pa je dejal, da so slovenska mesta že konkurenčna evropskim: »Če je podoba mesta pozitivna, je tudi več verjetnosti novih investicij.«