Ljubljana ob 11 milijard tolarjev

Ljubljanski župan Zoran Janković bo v ponedeljek sklical kar dve izredni seji. Prvo zaradi prevzema evra in prilagoditve parkirnin, na drugi pa bodo obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti zakona o financiranju občin.

Objavljeno
17. december 2006 17.45
Zoran Janković
Ljubljana - Ljubljanski župan Zoran Janković je za ponedeljek sklical kar dve izredni seji. Prva je potrebna zaradi prevzema evra in prilagoditve parkirnin na novo valuto, je pojasnil Janković. V soboto pa so mestni svetniki in mediji dobili še vabilo na drugo izredno sejo, na kateri bodo obravnavali zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti zakona o financiranju občin. Na Mestni občini Ljubljana (MOL) so izračunali, da bo občina zaradi določb zakona v letu 2007 izgubila dobrih 11 milijard tolarjev.

Vpliv novega zakona na dejavnosti državnega pomena

V gradivu za drugo izredno sejo so na MOL zapisali, da bo občina z uveljavitvijo zakona o financiranju občin, ki bo začel veljati 1. januarja 2007, močno prizadeta. Zakon ji namreč s svojimi določbami odvzema velik del sredstev, ki so potrebna za izvajanje in izpolnjevanje originarnih in prenesenih nalog, ki so določene s predpisi. Uveljavitev zakona pa bo vplivala tudi na dejavnosti občine, ki so državnega pomena in jih mora opravljati kot glavno mesto.

Za 11,3 milijarde manj

Po izračunih službe vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko znašajo prihodki iz glavarine za MOL za leto 2007 22,9 milijarde tolarjev, medtem ko so bili v letošnjem proračunu MOL predvideni prihodki iz naslova dohodnine v višini 31,5 milijarde tolarjev. Na MOL pa so izračunali, da bi ocenjeni prihodki iz naslova dohodnine za leto 2007 po zdaj veljavnem zakonu o financiranju občin znašali 34,3 milijarde tolarjev. MOL se tako z novim zakonom jemlje 11,3 milijarde tolarjev, kar predstavlja primanjkljaj v višini približno ene tretjine vseh prihodkov iz naslova dohodnine.

Poseg v ustavo in v določbe evropske listine lokalne samouprave

Po mnenju MOL, ki so ga oblikovali po preučitvi novega zakona o financiranju občin in posvetovanju z ustavnopravnimi strokovnjaki, zakon posega v 142., 138. in 10. člen ustave ter v določbe evropske listine lokalne samouprave. Po preučitvi zakona o financiranju občin se zastavlja dvom v načela sorazmernosti, samofinanciranja, samostojnosti in ustreznosti, piše v gradivu za sejo. Za sejo predlagajo sprejem dveh sklepov, in sicer, da se na ustavno sodišče vloži zahteva za oceno ustavnosti zakona o financiranju občin in da se župana pooblasti za vodenje vseh procesnih dejanj in zastopanje interesov MOL pri ustavnem sodišču v tej zadevi.

Prakirnine odnesle direktorja

V zadnjem tednu je precej prahu dvignil predlog novele odredbe o višini parkirnine, ki je poleg preoblikovanja cen v evre predvideval tudi znatno podražitev parkirnine. Zgodba se je za zdaj končala z razrešitvijo direktorja javnega podjetja Parkirišča Gregorja Feista in pooblaščenca za vodenje oddelka za gospodarske javne službe in promet Gorazda Gorkiča. Za Feistovo razrešitev so v sredo soglasno glasovali vsi člani sveta ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, za vršilko dolžnosti direktorice Parkirišč pa so imenovali Zdenko Grozde. Oddelek za gospodarske javne službe in promet pa do imenovanja novega načelnika vodi vršilec dolžnosti Stane Vidmar , je povedal župan.

Janković je v pogovoru z direktorjem Parkirišč predstavil zelo jasno izhodišče za Parkirišča, da ni potrebno iskati dobiček, ampak kakovostno uslugo za Ljubljančane, zadovoljstvo zaposlenih in racionalno poslovanje. Zahteval je, da se s prevzemom evra parkirnine ne podražijo, da pa za določena parkirišča pripravijo spremembo kategorizacije. Kot je pojasnil župan, je 8. decembra podpisal predlog odredbe, ki so jo na predlog Parkirišč pripravili na oddelku za gospodarske javne službe in promet. Ko mu ob ponovnem branju predloga odredbe nekaj ni bilo jasno, je dan kasneje dobil zagotovilo, da gre samo za zaokroževanje in da so v odloku preračuni glede na čas, je pojasnil Janković.

Janković: Zaupanje je bilo izkoriščeno

Feistovo in Gorkičevo ravnanje župan komentira z besedami: "Vsem sem ponudil svoje zaupanje, nikogar ne poznam, in to moje zaupanje je bilo izkoriščeno!" Zatrdil je še, da je obema prvima povedal, da bo predlagal njuno razrešitev. Ker je župan ugotovil, da gre za neupravičene podražitve, bo predlog odredbe dopolnil z amandmajem, ki ga bo vložil na ponedeljkovi seji. Za drugi tarifni razred cena ure parkiranja ne bo 0,80 evra, kot je predvideno v odredbi, ampak 0,60 evra (prej večinoma 100 tolarjev). Župan pa je pozdravil predlog pripravljavca odredbe, da se bo parkiranje na Dolgem mostu s 380 tolarjev pocenilo na en evro in da bosta še vedno v parkirnino vključena dva žetona za mestni avtobus.

Potrditev mandatov

Preden pa se bodo mestni svetniki lotili obravnave spornega predloga odredbe o višini parkirnine bodo na prvi izredni seji v novem mandatu med drugim potrdili mandat mestnega svetnika Iztoka Kordiša, ki bo v svetniški skupini Lista Zorana Jankovića nadomestil župana. Funkcija župana namreč ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta, Janković pa je 15. novembra podal izjavo, da bo poklicno opravljal funkcijo župana MOL. Svetniki bodo obravnavali še sklep o poklicnem opravljanju funkcije podžupana, za kar se je odločil mestni svetnik Jani Moederndorfer.