Ljubljana zaradi dvajset let stare tožbe ob pet milijonov evrov

Uprava za javna plačila je denar, ki ga je zarubila z računa, nakazala ministrstvu za finance.

Objavljeno
03. oktober 2012 17.06
*mpi*MESTNA HISA
S. P., Delo.si
S. P., Delo.si
Uprava za javna plačila je na podlagi sklepa o izvršbi z računa MOL zarubila in ministrstvu za finance nakazala nekaj več kot pet milijonov evrov.

Kot so zapisali na Mestni občini Ljubljana, zadeva sega v leto 1984. Takrat je v družbi Chemo, d. d., Ljubljana nastala škoda zaradi opustitve nadzorstvene pravice nad izdanim lokacijskim in gradbenim dovoljenjem za gradnjo.

S sodbo Temeljnega sodišča v Ljubljani, z dne 6. 5. 1992, je bilo razsojeno, da sta tako Republika Slovenija kot tudi občina Ljubljana Vič-Rudnik krivi za povzročeno škodo in s tem solidarno odgovorni ter dolžni plačati Chemu Ljubljana 236 milijonov takratnih tolarjev.

Republika Slovenija je na podlagi izvršbe upniku navedeni znesek plačala, od solidarne zavezanke Mestne občine Ljubljana pa je s tožbo zahtevala povrnitev polovico plačanega zneska, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.

Na MOL poudarjajo, da je bila tožba leta 1994, občini pa vročena šele leta 2002. Zaradi nerazumno dolgega roka od vložitve tožbe do njene vročitve so obresti bistveno presegle znesek glavnice.

Mestna občina Ljubljana je tako leta 2006 vložila tožbo zoper Republiko Slovenijo zaradi plačila odškodnine, ki jo je utrpela MOL zaradi nezakonitega ravnanja sodišča. To tožbe namreč ni vročilo kar osem let, zaradi česar je nastalo za 4,1 milijona evrov obresti. Ta pravda še ni končana.

Med RS in MOL so dve leti potekali poskusi poravnave vseh medsebojnih sodnih zadev, ki so vključevali tudi zgoraj navedeni sodni zadevi, a do dokončnega dogovora ni prišlo, so še zapisali na MOL.