Ljubljanski starši v povprečju 
plačujejo četrtino cene za vrtec

Za mlajše otroke starši odštejejo največ 296, za starejše pa največ 228 evrov. 
Po novem pravilniku bo lestvica drugačna, razdelila pa bo breme srednjega razreda.

Objavljeno
02. februar 2011 10.23
Andreja Žibret, Ljubljana
Andreja Žibret, Ljubljana
Ljubljana – Zaradi gospodarske krize in čedalje večje brezposelnosti vse več staršev ne zmore plačila za vrtec. Na Mestni občini Ljubljana (MOL) opažajo, da so se dohodki staršev močno znižali, in skoraj vsak dan rešujejo nove vloge za znižanje plačila. »Tako smo z 41 odstotkov povprečnega plačila prišli na povprečje 25 odstotkov cene vrtca,« je povedala načelnica mestnega oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Marija Fabčič.

Zdaj namreč še velja stari pravilnik o plačilih staršev, po katerem njihove vloge rešuje MOL, medtem ko po novem sistemu, ki bo začel veljati spomladi, o plačilih staršev ne bo več odločala občina, temveč centri za socialno delo. Lestvica z osmimi plačilnimi razredi, po kateri starši plačajo od 10 do 80 odstotkov cene programa, bo po novem pravilniku prav tako drugačna, zlasti bo razdelila breme srednjega razreda z dodatnimi sredstvi iz občinskega proračuna, je pojasnila Fabčičeva.

Že tri leta cena za vrtec nespremenjena

Cene za vrtec, ki jih plačujejo ljubljanski starši, so že tretje leto enake. Program za otroke, mlajše od treh let, stane 474 evrov, s sklepom mestnega sveta pa so vrednost znižali za 22 odstotkov. Tako starši v najvišjem razredu, ki plačujejo 80 odstotkov cene, odštejejo 296 evrov, tisti v najnižjem razredu pa 37 evrov, in to za devet ur programa in kakovostno varstvo strokovno usposobljenih vzgojiteljic in pomočnic, poudarja Fabčičeva. Cena programa za drugo starostno obdobje je 335 evrov in je v Ljubljani dodatno znižana za 15 odstotkov. Tako starši v najvišjem razredu za otroke, starejše od treh let, plačajo 228 evrov, v najnižjem pa 28 evrov.

Toda ob enakih cenah se pojavlja vprašanje, kako pridobiti dodatna sredstva za stroške, da bi lahko zagotavljali enako kakovost še naprej, ugotavlja Fabčičeva.

»Za začetek bodo vrtci uvedli načrt, da bodo lahko enako prikazovali svoje stroške, čez nekaj let pa bomo spremenili sistem financiranja. Letos je v ospredju oblikovanje enotne materialne podlage za delovanje vrtcev z vidika ohranjanja enake kakovosti storitev. Naš cilj je zadovoljstvo otrok in staršev. Upam, da nam bo ne glede na slabši gospodarski položaj v Sloveniji uspelo zagotoviti sredstva za delovanje.«

Plače v vrtcih

Sicer pa je v Ljubljani že več let urejen sistem financiranja plač v vrtcih, po katerem so plače strokovnih delavk le formalno del cene programa; te želi ministrstvo za šolstvo in šport januarja 2012 prenesti na vso državo. »Za ministrstvo je to precejšen zalogaj in vprašanje je, ali ga bodo res zmogli že prihodnje leto. Za večino slovenskih vrtcev bi bilo to zelo pozitivno, ker živijo zgolj od cene programa, ki pa je odvisna od politične volje občinskega sveta. Če je ne potrdi, vrtec nima dovolj sredstev za poslovanje. Cene programa v vrtcih so po občinah zelo različne, pri čemer za dvakratno razliko ni nobene ekonomske logike,« meni Marija Fabčič. Dodaja, da bo ministrstvo za šolstvo moralo na to čim prej dati odgovore; v Ljubljani, kjer ne bo posebnih sprememb, pa so pripravljeni pomagati.