Ljudi skrbi bližina in hrup vetrnic

Ministstrstvo je potdilo, da je iz Senožeč prejelo več pobud oziroma nasprotovanj vetrnemu parku.

Objavljeno
12. september 2013 17.11
tlo/vetrnica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Laže - Skoraj vsi krajani Laž in ostalih vasi so se do roka za oddajo pripomb izrekli proti Vetrnem parku (Vepa) Senožeška brda z do 40 vetrnicami in opozarjajo, da so načrtovane vetrnice veliko bližje hišam, kot to dovoljujejo predpisi na tujem. Drugače menijo v Gabrčah.

Do 19. avgusta - roka, ki ga je občini določil pobudnik, se je do projekta opredelila občina Divača in pogojno dopustila postavitev 13 stebrov. Do podaljšanega roka, 9. septembra, pa so svoja odklonilna stališča oddali Civilna iniciativa Kras, v katero so se povezali posamezniki iz vasi Laže, Dolenja vas, Senadole, Potoče, posebej 43 volilcev, podpisnikov negativnega mnenja iz vasi Laže, Alpe Adria Green, Lovska družina Senožeče in drugi.

Ministstrstvo za infrastrukturo in prostor je potdilo, da je iz krajevne skupnosti Senožeče prejelo več pobud oziroma nasprotovanj vetrnemu parku. Prejeli so tudi smernice nosilcev urejanja prostora na državni ravni, vse pa bodo analizirali v mesecu dni. Še vedno pa niso prejeli smernic direktorata za kmetijstvo ne odločitve o potrebnosti izdelave postopka celovite presoje vplivov na okolje. Za jesen pripravljajo delavnice na terenu.

Domačini zahtevajo mnenje psihoakustika

Prebivalci vasi Laže so zaradi ugotovitev tujih študij o posledicah, ki jih ima na človeško zdravje nizkofrekvenčni hrup vetrnic, poiskali stik z avtorjem ene od njih, od ministrstva pa zahtevajo neodvisno strokovno presojo strokovnjaka s področja psihoakustike. Ugotovitve tujih študij namreč kažejo, da vetrnice ne bi smele stati manj kot dva kilometra stran od naseljenih hiš, kar je v svojo zakonodajo že vnesla na primer Škotska, krajani Laž pa pobudnikom priporočajo tudi branje študij o negativnih vplivih vetrnic na zdravje ljudi na Danskem in v Franciji.

Po projektu Vepa bi v manjši oddaljenosti od Laž stalo 22 turbin, najbližje tudi samo 177, 129 in 412 metrov, oziroma jih z vidika oddaljenosti od hiš tudi v ostalih vaseh, ni primernih večina po projektu. Najbližji sosed obstoječe vetrnice v Dolenji vasi je od nje oddaljen 400 metrov, je javno povedal, da morajo okna zaradi motečega ponavljajočega zvoka elise zapirati zlasti zvečer in ponoči.

»Volovja reber je padla zaradi negativnih vplivov na ptice. Tu živimo ljudje in to ni nikomur mar. Vetrnice so za nas nesprejemljive tudi, ker hočemo razvijati sonaravni turizem, zadosti je, da imamo kamnolom in daljnovoda,« je za Delo včeraj povedal Diego Loredan iz Laž, ki opozarja na okrnitev videza krajine, saj mora biti pod vsako vetrnico hektar proste površine, do vsake vetrnice pa mora voditi štirimetrska cesta.

Civilna iniciativa Kras zaradi podobnih ugotovitev, pa tudi do zdaj prikritega dejstva o uničujočem zvoku, ki ljudem v bližini vetrnic menda moti spanec (stališču so priložili študijo), povsem odklanja vetrnice in zahteva umik pobude, s čimer bi tudi prihranili denar. Alpe Adria Green pa od ministrstva zahteva utemeljitve trditev, da bodo vetrnice povečale zanesljivost in samozadostnost oskrbe z elektriko, diverzifikacijo proizvodnih virov in konkurenčnost gospodarstva.

Opozarjajo, da se pobudnik opira na nacionalni energetski program, ki sploh še ni sprejet, medtem pa veljavni energetski zakon govori o tem, da imajo, ko gre za isti obseg energije, ukrepi za uporabo varčevalnih potencialov prednost ob enakih stroških za varčevanje ali za zagotavljanje novih zmogljivosti.

V Gabrčah so se pripravljeni pogajati

Proti vetrnicam se je izreklo tudi 62 prebivalcev Dolenje vasi, v bližini katere že stoji vetrnica, 80 odstotkov prebivalcev Senadol, proti so tudi v Potočah, drugače pa je v Gabrčah. predsednik agrarne skupnosti Gabrče Anton Može je namreč včeraj za Delo pojasnil: »Že lani je 82,7 odstotka članov, to je brez dveh članov, sprejelo sklep, da oddamo parcele na Zajčici, Gavgah in ob vznožju Vremščice v najem za gradnjo vetrnic. Dva ponudnika sta resna, nismo se odločili. Odstotek od prodane elektrike bo premalo, če bi jih bilo pet, bi bilo odlično!« Imen ponudnikov pa Može noče izdati.

Komentarja investitorja Gojka Musića, ki je konec avgusta dejal, da bodo zadnjo besedo o projektu imeli prebivalci, zaradi njegovega potovanja izven države nismo dobili.