Luknja v vzdrževanju celjskih cest

Občina objavila razpis in hkrati sama načrtuje zimsko vzdrževanje cest – Bodo plužili Avstrijci?

Objavljeno
21. september 2012 20.22
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje – Zaradi likvidnostnih težavah v Cestah mostovih Celje (CMC) in posledično hčerinske družbe Vzdrževanje in obnova cest Celje (VOC) še vedno ni jasno, kako bo Mestna občina Celje (MOC) poskrbela za zimsko vzdrževanje občinskih cest.

Brane Piano

Na MOC so ob našem poizvedovanju zanikali, da načrtujejo ustanovitev javnega podjetja za vzdrževanje cest ali odkup in vključitev vsaj dela zimskega voznega parka in kadrov VOC v katero izmed obstoječih celjskih javnih podjetij. Toda mestni svet je 13. septembra po hitrem postopku spremenil odlok o gospodarskih javnih službah, po katerem se bo vzdrževanje javnih občinskih cest lahko izvajalo samo v javnem podjetju. Obenem je občinsko javno podjetje Vodovod Kanalizacija Celje (Vo-Ka) začelo postopek za dopolnitev registracije dejavnosti prav za vzdrževanja cest.

Z MOC teden dni po dopisni seji mestnega sveta še niso sporočili, ali je bil omenjeni odlok sprejet, v Uradnem listu pa ga do danes niso objavili, torej še ne velja. Da bi bilo v tančice skrivnostnosti zavito celjsko načrtovanje zimskega vzdrževanja cest še bolj zapleteno, pa je občina 5. septembra objavila javno naročilo za izbiro izvajalca zimske službe, na katerega se lahko prijavijo tudi podjetja, ki niso javna.

Občina lahko obvezno gospodarsko javno službo odda svojemu javnemu podjetju, jo organizira preko lastnega režijskega obrata ali pa jo odda kot koncesijo. Kako se bodo odločili, ni mogoče ugotoviti, saj bodo ponudbe na omenjeni razpis odpirali 16. oktobra.

Kljub spreminjanju odloka o gospodarskih javnih službah pa dobro obveščeni viri pravijo, da bo občina z razpisom poskušala najti izvajalce zimskega vzdrževanja, namesto občinskega režijskega obrata pri občinskem oddelku za okolje, prostor in komunalo pa bo delo usklajevala prav za to zadolžena skupina ljudi v občinskem javnem podjetju Vo-ka. Pričakovati je, da se bodo na razpis javila gradbena podjetja s sedežem zunaj Celja, ki bi radi tudi pozimi zaposlili svojo poletno gradbeno mehanizacijo.

MOC je nekoč že imela javno podjetje Ceste - kanalizacije Celje (Ce-ka), ki je med drugim vzdrževalo tudi občinske in lokalne ceste. Pred leti so podjetje zaprli, večji del njegovih kadrov in avtoparka ter druge opreme sta prevzela prav CMC in VOC. Tam so zdaj tudi vsi tovornjaki, plugi, posipalniki in šoferji, ki dobro poznajo vsako celjsko cesto in ulico, a ni pričakovati, da bi občina in njena podjetja imela dovolj denarja, da opremo odkupijo, cestarje pa zaposlijo. Morda bodo, tako kot se je zgodilo pri dimnikarski službi, tudi cestarsko delo v občini začeli opravljati Mariborčani ali celo Avstrijci.