Manjšinske organizacije znova 
proti ustanovitvi občine Ankaran

Državni zbor bo danes obravnaval predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, ki je podlaga za ustanovitev občine Ankaran.

Objavljeno
09. februar 2011 09.37
Vojko Rotar, Koper
Vojko Rotar, Koper
Koper -  Predstavniki italijanske samoupravne skupnosti italijanske narodnosti se z ustanovitvijo občine ne strinjajo in poslance pozivajo, naj predlog zakona zavrnejo. »Trije predstavniki italijanske manjšine so na koprsko upravno enoto naslovili vlogo za registracijo društva na obrazcu v slovenskem jeziku, čeprav obstajajo tudi dvojezični, poleg tega pa ni osnove ali potrebe za ustanovitev samoupravne narodne skupnosti, saj občine Ankaran še ni,« je na skupni novinarski konferenci povedal predsednik Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Flavio Forlani.

Meni, da obstoječe organizacije že zagotavljajo vse pogoje za kulturno ali organizacijsko delovanje predstavnikov manjšine. »Nekateri so očitno bili manipulirani ali napeljani k ustanovitvi tovrstnih organizacij,« je ocenil Forlani. Predsednik Italijanske unije Maurizio Tremul je poudaril, da je položaj manjšine že sam po sebi problematičen in bi ga vsako nadaljnje drobljenje ozemlja še oslabilo. Vlado in državni zbor je pozval k spoštovanju mednarodnih pogodb in k zavrnitvi ustanovitve ankaranske občine. Poslanec italijanske narodne skupnosti Roberto Battelli je dejal, da se v celotnem procesu ustanavljanja občine Ankaran nihče ni obrnil na nobeno uradno manjšinsko institucijo, in s tem zavrnil obtožbe, da se kot uradni predstavniki niso odzvali na zahteve manjšine v Ankaranu.

Battelli meni, da gre pri ustanovitvi občine Ankaran le za propagando, pri čemer so znova zlorabili manjšino, da bi dosegli druge politične cilje. Prepričan je, da je treba manjšinske pravice zagotoviti še pred ustanovitvijo občine, in ne za tem, saj bi bilo njihovo izvajanje lahko opuščeno. Opozoril je, da bi bila z morebitno ustanovitvijo občine kršena pravila osimskega sporazuma, londonskega memoranduma in drugih aktov, ki varujejo manjšinske pravice.

Predstavnica samoupravne skupnosti italijanske narodnosti in združenja skupnosti Italijanov Ankaran v ustanavljanju Linda Rotter je za Delo zanikala namigovanja, da bi jih kdo napeljeval k ustanovitvi organizacij; po njenih besedah so se zbrali dobronamerno zaradi druženja in zato, da bi se postavili za pravice italijanske narodne skupnosti. »Tudi mi smo prebivalci Ankarana in z nami ni nihče manipuliral, želimo si le, da bi izboljšali pogoje delovanja italijanske narodne skupnosti, kar je lahko samo velik plus«, je povedala Rotterjeva. Predstavnik civilne iniciative za ustanovitev občine Ankaran Gregor Strmčnik je prav tako zavrnil vsakršno vplivanje in poudaril, da pozdravljajo povezovanje predstavnikov italijanske narodne skupnosti, ki so s tem »pokazali, da niso samo predstavniki manjšine, temveč del celotne skupnosti in so pripravljeni oblikovati prihodnost kraja skupaj z nami«.