Med brezdomci na Goriškem so celo družine

Število deložacij narašča, posledično je na cesti čedalje več ljudi, trenutno pomagajo že 81 osebam.

Objavljeno
16. oktober 2014 09.42
šipić klošarji
Katja Željan, Nova Gorica
Katja Željan, Nova Gorica

Nova Gorica – »Brezdomcev ne boste našli le na cesti, spijo tudi pod mostovi, v avtomobilih, gozdovih in zapuščenih objektih, nekateri pa se selijo iz hiše v hišo. Med njimi je tudi nekaj staršev z otroki, ki so ustrezno nameščeni, a to seveda ni njihov dom,« podobo brezdomstva na Goriškem riše Matej Vončina iz Centra za socialno delo Nova Gorica. V tem delu Slovenije trenutno pomagajo 81 brezdomcem, med katerimi jih je okrog dvajset brez namestitve.

Vončina priznava, da število brezdomcev na Goriškem v zadnjih letih krepko narašča. »Opažamo tudi porast skritega brezdomstva, najbolj po deložacijah, ko se ljudje selijo iz stanovanja v stanovanje, iz hiše v hišo. Trenutno jim pomagajo v Dijaškem domu, Domu upokojencev in tukajšnjem vrtcu, saj jim brezplačno delijo kosila,« pravi sogovornik. Kako velika je stiska, je mogoče razbrati tudi iz ust Tomaža Horvata, predsednika odbora za zdravstvo in socialno varstvo novogoriške občine, ki meni, da bi v občini potrebovali vsaj sto brezplačnih obrokov na dan.

Občina je letos pomagala s 120.000 evri

»Mi že več let opozarjamo na celostno reševanje problematike brezdomstva v Novi Gorici. Upamo, da bomo s humanitarnim centrom, za katerega je novogoriška občina pravkar odkupila prostore, prišli tudi do programa za brezdomce oziroma delnilnice hrane,« dodaja Matej Vončina, ki kot žalostno dejstvo opisuje primere, ko se med brezdomci znajdejo celo starši z otroki. »Pomagamo jim s pridobitvijo stalnega bivališča in nato pri razpisih stanovanjskega sklada, da bi prišli do stanovanja in dostojnega življenja,« poudarja.

Občina je sicer letos za denarne socialne pomoči rezervirala 120.000 evrov (lani nekaj več kot 82.000 evrov in predlanskim dobrih 77.000 evrov), od tega pa je dvajset tisočakov namenila prav zagotavljanju toplih obrokov socialno ogroženim. Na naraščanje števila socialno ogroženih občanov nakazujejo tudi podatki o številu vlog za dodelitev socialne denarne pomoči. Če je bilo leta 2012 takšnih odobrenih vlog 267 in lani 215, so jih do začetka letošnjega septembra našteli že 261. Povprečna odobrena pomoč je predlanskim znašala 290,7 evra, lani 383 evra, letos pa 313,4 evra.

Število vlog za denarno pomoč poskočilo

Če so upravičenci tovrstne socialne pomoči zadnja leta pretežno uveljavljali plačilo za kritje stroškov osnovnih položnic, kot so električna energija, vodarina, smetarina, ogrevanje, upravljanje stavbe ali dodatno zdravstveno zavarovanje, se letos čedalje več upravičencev na občino obrača po denarno pomoč za nakup hrane, obleke in obutve, saj so se sredstva, namenjena tej kategoriji denarne socialne pomoči v tem letu v primerjavi s prejšnjimi leti več kot podvojila.

Da letos še posebej izstopa huda materialna stiska ljudi, opozarjajo tudi na Centru za socialno delo Nova Gorica. Ta se po besedah direktorice Nataše Košiček kaže v močno povečanem številu prejetih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, zlasti pri uveljavljanju pravice do denarne socialne pomoči in izredne denarne socialne pomoči.

»Od začetka letošnjega leta do konca avgusta smo za izredno denarno pomoč prejeli 179 vlog več kot v istem obdobju lani, medtem ko smo za redno denarno socialno pomoč prejeli 409 vlog več kot v istem obdobju lani. Opažamo tudi porast števila ljudi v hudih osebnih stiskah, ki so posledica razpada družinske skupnosti in nasilja v družini, kar se kaže tudi v številu opravljenih kriznih intervencij in številu izrečenih ukrepov prepovedi približevanja,« izpostavlja.

Prav tako v zadnjem času nanje prihaja čedalje več pobud za obravnavo otrok in mladostnikov z vedenjskimi, čustvenimi in učnimi težavami od osnovnih in srednjih šol, narašča tudi število ljudi s težavami v duševnem zdravju.

Dijakinji plačali dolg v dijaškem domu

Nič bolj spodbudne niso informacije, ki jih imajo na Rdečem križu in Goriški območni karitas. Aleš Markočič, sekretar Rdečega križa Nova Gorica, pravi, da so leta 2012 pomagali 850 posameznikom, lani že 1127 socialno ogroženim, letos pa bodo številke podobne lanskim. Goriška območna Karitas pa je lani v hrani in higienskih pripomočkih pomagala 529 družinam in 250 posameznikom. Letos je za tovrstno pomoč na novo zaprosilo 45 družin in 15 posameznikov. Lani, denimo, so zanje tudi s pomočjo i EU zbrali več kot 66 ton hrane in higienskih potrebščin v vrednosti nekaj več kot 85.000 evrov.

Prav posebno poslanstvo pri nudenju pomoči ljudem v stiski na Goriškem opravlja tudi humanitarno društvo KID otrok otroku, ki podarja rabljena oblačila, obutev, posteljnino, igrače in alpsko mleko. Prav tako delijo bone za brezplačna kosila. »Letos smo pomagali rešiti štiri deložacije in dijakinji plačali dolg v dijaškem domu, saj bi bila v nasprotnem primeru izključena,« pravi Majda Smrekar, srce in duša omenjenega društva. Podobnih primerov je bilo še nekaj, humanitarno društvo pa je tudi edini zbirni center zamaškov. Na mesec jih zberejo po eno tono.