Medvoščani pričakujejo v ponedeljek prometni kolaps

Na mostu pod motelom Medno izmenični enosmerni promet, še pred začetkom obnove pa mora biti zgrajena nova občinska cesta.

Objavljeno
24. januar 2014 21.33
Promet
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Medvode – Danes bodo koncesionarji vzdrževanja državnih cest na štirih dotrajanih premostitvenih objektih v Skrlinovem Gradu, Prestranku, Vidmu in Mednem postavili izmenično enosmerni promet. Medvoščani in Škofjeločani, ki so se že zdaj v prometnih konicah le težko prebijali proti Ljubljani in iz nje, se bojijo prometnega kolapsa.

Mogoče alternative za lokalni promet in promet proti Škofji Loki so po avtocesti in po cesti Vodice–Zbilje–Medvode, svetujejo na Direkciji RS za ceste (DRSC) in dodajajo, da je bila na dveh dotrajanih mostovih čez železniško progo v Mednem (ker sta si tako blizu, večina misli, da gre za enega, op. p.) še na začetku januarja načrtovana omejitev skupne dovoljene teže nad 30 ton, nato pa je bil sklenjen kompromis o uvedbi izmenično enosmernega prometa.

Pred obnovo še obvozna cesta

Kdaj bodo začeli obnavljati most v Mednem, na DRSC ne vedo, saj za zdaj nimajo zagotovljenih finančnih sredstev, znano je le, da bo treba še pred začetkom obnove zgraditi novo občinsko cesto, ki bo med obnovo služila kot obvozna. To novo cesto pod motelom Medno, ki bo vzporedna z železnico, bosta poleg DRSC financirali tudi občina Medvode in Mestna občina Ljubljana. Ker sofinancerski sporazum še usklajujejo, ni znano, koliko bo stala, po dosegljivih informacijah pa je ocenjeno, da naj bi za njeno gradnjo potrebovalo od dva do 2,5 milijona evrov.

Na vprašanje, kaj sploh obsega investicijski projekt v Mednem, katerega stroški so ocenjeni na 4,4 milijona evrov, so nam na DRSC odgovorili, da so vanj vključeni rekonstrukcija državne ceste v dolžini več kot 350 metrov, podporna zidova v dolžini približno deset in 80 metrov in gradnja nove občinske ceste, na kateri bo most s svetlim razponom približno deset metrov. V ta znesek 4,4 miljona evrov je všteta še ureditev križišča s cesto Medvode–Preska in postavitev novega križišča pri motelu Medno, kjer se bo nova cesta priključila na državno cesto, in tudi stroški izdelave dokumentacije ter odkupi zemljišč.

DARS ne bo financiral medvoške obvoznice

Promet po eni najbolj obremenjenih cest v državi, regionalni cesti Kranj–Ljubljana, po uvedbi vinjet in odprtju šentviškega predora, se iz leta v leto zmanjšuje. Od leta 2009 do skupaj z letom 2012 se je število vozil na odseku omenjene ceste med Laborami v Kranju do Jeprce zmanjšalo za 6,6 odstotka (z 8026 na 7994 na dan), z Jeprce do Medvod za 5,6 odstotka (s 16.439 na 15.513 na dan), od Medvod do Stanežič za dva odstotka (z 22.100 na 21.655 na dan).

Vendar pa zmanjšanje prometa ni tolikšno, da bi v Medvodah pozabili na dolgo obljubljeno navezovalno cesto Jeprca–Stanežiče–Brod, ki bi Medvode razbremenila tranzitnega prometa in omogočila boljšo povezavo s severozahodnim delom Ljubljane. Omenjena cesta je bila leta 2005 uvrščena v dodatni program resolucije o nacionalnem programu gradnje avtocest v Sloveniji, ki pa ni bil ne časovno ne finančno opredeljen.

Toda že sprejeta različica 11-kilometrske štiripasovnice, ki naj bi po oceni iz leta 2011 stala več kot 296 milijonov evrov, je v javnosti naletela na različne odzive. Ko smo se z vprašanjem, kaj je z medvoško obvoznico, katere gradnjo so načrtovali leta 2012, obrnili na Družbo za avtoceste v RS (Dars), smo dobili odgovor, da ta, vsaj kar se tiče Darsa, miruje, ker gre za necestninsko cesto, za katero pa Dars v skladu s sedanjo zakonodajo ne more biti investitor.