Mesojedec rohnel zoper varuhinjo in nekatere poslance

Silvo Mesojedec bi poslancem, ki zagovarjajo Rome, plačal prenočišče in hrano, da le pridejo za nekaj dni živeti v neposredno bližino novomeških romskih naselij Žabjak in Brezje.

Objavljeno
02. oktober 2012 23.05
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija
Novo mesto - Predsednik regijske civilne iniciative za reševanje romske problematike Silvo Mesojedec je na današnji tiskovni konferenci kritično spregovoril o poročilu varuhinje človekovih pravic o bivanjskih razmerah Romov v jugovzhodni Sloveniji, ki ga je prejšnji teden predstavila poslankam in poslancem v državnem zboru.

Po njegovem prepričanju je popolnoma nesprejemljiv zapis varuhinje Zdenke Čebašek Travnik, ki vladi predlaga, naj s preventivo in promocijsko dejavnostjo prebivalstvu pomaga preseči stereotipe, predsodke in nestrpnost.

Varuh je presodil, da časovno odlašanje izvajanja ukrepov urejanja bivanjskih razmer zmanjšuje sprejetost Romov v družbo, hkrati pa lokalnemu prebivalstvu daje, po Mesojedčevih besedah, lažno upanje, da se bo problematika reševala »po njihovo« in drugače, kot je začrtano v nacionalnem programu ukrepov za Rome (NPUR). Mesojedca je zbodla ugotovitev varuha, da se nekatere civilne iniciative še vedno zavzemajo za drugačen načrt vključevanja romskega prebivalstva v družbo, kot je bil sprejet z NPUR. Mesojedec pravi, da je varuhinja podlegla dnevnim pritiskom politike, ki nima druge vizije kakor legalizacijo romskih naselij in urejanje romskih rezervatov z davkoplačevalskim denarjem. Rezka Grčman iz mednarodnega društva za civilni nadzor varovanja človekovih pravic je povedala, da je 65. člen ustave, ki ureja položaj in posebne pravice romske skupnosti povsem v nasprotju s 14. členom ustave, ki določa enakost pred zakonom, kar pomeni, da so Romi v priviligiranem položaju glede na ostale državljane Republike Slovenije. Bojan Jerak iz Škocjana pa je potožil, da mu Romi že vrsto let zasedajo njegovo zemljišče in se jih nikakor ne more znebiti. Da je njegova last, je ugotovil šele pri popisu nepremičnin.

Mesojedec je povedal, da so pripravili predlog za rešitev prostorske ureditve romskega naselja Žabjak, po katerem bi občina ali država postavili omejeno število bivalnih kontejnerjev, ostale Rome pa bi čez čas razselili. Ta predlog je bil potrjen na zboru krajanov krajevne skupnosti Bučna vas. »Stvar pristojnih je, da se odločijo, ali bodo prisluhnili krajanom, ali pa bodo vztrajali na svoji rešitvi in s tem tvegali upor krajanov, kar pa bi vsekakor še poslabšalo že tako močno skrhane odnose med romskim in civilnim prebivalstvom,« meni Mesojedec, ki hkrati predlaga vsem dušebrižnim poslankam in poslancem, ki romske problematike ne poznajo, Roma pa so videli morda zgolj na televiziji, naj pridejo 14 dni živeti v neposredno bližino Žabjaka ali Brezja. »Plačamo jim hrano in poskrbimo za prenočišče.« Mesojedec je prepričan, da se naša država ni izkazala kot pravna, saj že desetletja ne ščiti lastnikov nepremičnin, temveč tiste, ki nezakonito zasedajo njihova zemljišča. Podpira sicer namero novomeške občine za nakup nepremičnin v romskem naselju Brezje, za kar ji je država odobrila 200.000 evrov nepovratnega denarja, a hkrati zatrjuje, da morajo zemljišča biti namenjena zgolj za gradnjo poslovnih objektov, v katerih se bodo Romi samozaposlovali, ostro pa nasprotuje širitvi Brezja z gradnjo novih bivalnih objektov.