Mestni občini Kranj se odmikajo evropska kohezijska sredstva

Neizbrani ponudniki za gradnjo čistilne naprave in kanalizacije eden za drugim vlagajo zhatevke za revizijo.

Objavljeno
10. julij 2013 09.40
Mestna občina Kranj
Marjana Hanc, Kranj
Marjana Hanc, Kranj

Kranj – Gradnja 39 milijonov evrov vredne komunalne infrastrukture v Kranju v okviru projekta Gorki se bo zavlekla in podražila.

Zaradi ponudnikov, ki vlagajo pritožbe in zahtevke za revizije, ne morejo začeti graditi, zato je ogroženo evropsko financiranje.

Kranjski občini, ki je od marca za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda objavila več razpisov, zaradi pritožb ni uspelo izbrati izvajalca še za noben sklop – najdražji je s 17,5 milijona evrov rekonstrukcija čistilne naprave v Zarici.

Če dela ne bodo končana do konca leta 2015, občina ne bo mogla pridobiti 23 milijonov evrov evropskih sredstev. Rešitev bo v tem primeru morala iskati s podelitvijo koncesije, kar bo za občane precej dražja rešitev.

Podražitev za dva milijona zaradi zahtev krajanov

Do zdaj je pravnomočna le odločitev, da bo gradbeni nadzor pri rekonstrukciji čistilne naprave in gradnji kanalizacije opravil Projekt Nova Gorica s partnerjem DRI upravljanje investicij, in da bo o poteku del obveščalo podjetje Frontal, ki je v desetodstotni lasti direktorja skupine Pristop Francija Zavrla.

Za nadgradnjo in rekonstrukcijo centralne čistilne naprave v Zarici je občina 13. junija izbrala češko podjetje OHL ŽS s partnerjem Gorenjska gradbena družba, ki bi kot najugodnejši ponudnik delo opravil za 19,9 milijona evrov. Vodja občinske projektne pisarne Brane Šimenc je za Delo povedal, da je treba podražitev za več kot dva milijona evrov še pred začetkom del pripisati zahtevam krajanov za vgradnjo dodatnih elementov.

Vendar se je na razpis že tri dni pred odločitvijo zaradi domnevno prekratkega roka pritožil avstrijski konzorcij Strabag in zahteval razveljavitev dela razpisne dokumentacije. Občina je zahtevek zavrnila in dokumentacijo poslala Državni revizijski komisiji, ki o pritožbi še ni odločila.

Konec junija se je na izbor češkega podjetja pritožilo še podjetje Stulz-Planaqua GmbH iz nemškega Bremna, ki je tudi oddalo popolno vlogo, in vložilo revizijski zahtevek.

Podobno se je zapletlo pri kanalizacijskih sistemih. Za sklop Bitnje–Šutna–Žabnica je občina spet izbrala Gorenjsko gradbeno družbo s partnerjem OHL ŽS, za sklopa Kokrica in Kokrški Log–Kokrški Breg–Huje–Partizanska cesta–Skalica–Zlato polje pa je bilo izbrano podjetje Garnol s partnerjema Godina in T-2. Na izbor prvega je konec junija revizijski zahtevek vložil Garnol, pri drugem in tretjem sklopu pa je to storila Gorenjska gradbena družba.

Vse projekte v Škofji Loki dobil SGP Pomgrad

Povsem drugače kot v Kranju je v sosednji Škofji Loki, kjer sicer tudi ne gre po maslu zaradi težav pri pridobivanju gradbenih dovoljenj.

V okviru projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju Sore je občina Škofja Loka za 16 milijonov evrov vredno naložbo v kanalizacijski sistem in čistilni napravi na Suhi in v Retečah pridobila 8,6 milijona evrov iz kohezijskega sklada, od države pa je dobila zagotovilo za 1,5 milijona evrov.

SGP Pomgrad na Suhi za šest milijonov evrov nadgrajuje centralno čistilno napravo, ki bo imela 45.600 populacijskih enot, in bo začela spomladi poskusno obratovati. Pomgrad gradi tudi čistilno napravo v Retečah, gradnjo kanalizacijskih sistemov pa je oddal podizvajalcema Lavaco in Ipi.