Milijon evrov bodo morali zavrniti

Ker na Ravnah nimajo za lastno sofinanciranje naložb, jim že odobren denar EU za železarski muzej in šolo nič ne pomaga.

Objavljeno
12. februar 2015 09.05
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Mateja Celin, Slovenj Gradec
Ravne na Koroškem – V občini Ravne se bodo morali v okviru proračuna zadolžiti za dodaten milijon evrov, a kljub temu ne bodo imeli dovolj denarja za zagotovitev svojega deleža pri dveh naložbah, za kateri so že pridobili večinsko evropsko sofinanciranje. Tako se bodo morali odreči že odobrenemu denarju za železarski muzej in obnovo šole – skupaj kar 1,1 milijona evrov.

V proračunu občine bo 16,4 milijona evrov, da ga bodo lahko uresničili, se bodo morali zadolžiti za dodaten milijon evrov. Konec leta bi bila občina tako zadolžena za skupaj 4,4 milijona evrov ali 376 evrov na prebivalca. Največja naložba s 4,3 milijona evrov tudi letos ostaja čistilna naprava s kanalizacijskim sistemom, sledijo milijon evrov vredna urbana prenova Raven, sanacija plazov (660.000 evrov), komunalna oprema nastajajočega naselja stanovanjskih hiš v Kotljah (507.000 evrov) in medpodjetniški inkubator Koroške z 250.000 evri. Vsi projekti so podprti z evropskimi ali državnimi sredstvi.

Muzej prva žrtev povprečnine

Kljub izdatnemu evropskemu sofinanciranju in milijonski zadolžitvi občini ne bo uspelo zagotoviti lastnega deleža za dolgo pričakovano ureditev slovenskega železarskega muzeja na območju nekdanje štauharije. Zanj so na razpisu prejeli 925.000 evrov, občina bi morala zagotoviti še 375.000 evrov, ki pa jih nima. »Zaradi dodatnih del za štauharijo bi morali zagotoviti okrog pol milijona evrov,« pravi ravenski župan Tomaž Rožen. »Obžalujemo, da moramo prvič zavrniti projekt, ki je že odobren, financiranje pa potrjeno, a ker smo izgubili več kot pol milijona povprečnine, nam drugega ne preostane.« Rožen je dejal, da so se za finančno pomoč obrnili tudi na družbo Metal Ravne. »Če bi gospodarstvo prispevalo dobrih 250.000 evrov, bi lahko vrnili projekt v proračun in ga izpeljali,« pravi Rožen. Iz Metala še niso prejeli dokončnega odgovora, sporočili so jim le, da so zainteresirani za projekt, a da je tako velika donacija malo verjetna. Rožen zagotavlja, da zaradi zavrnitve že odobrenega denarja pri morebitni kandidaturi na prihodnjih razpisih ne bodo v slabšem položaju. »A pred letom 2016 takšnega razpisa ne pričakujemo, bomo pa obnovo območja štauharije kljub temu nadaljevali po svojih finančnih zmožnostih.«

Podobna usoda bo doletela tudi projekt energetske sanacije OŠ Prežihovega Voranca, za katero bi morala občina zagotoviti 180.000 evrov, medtem ko je sofinanciranje do polne vrednosti 350.000 evrov že zagotovljeno. Tudi temu denarju se bodo morali odpovedati. »V proračunu nismo hoteli krniti programov športa, kulture in socialnih programov,« pojasnjuje Rožen, ki napoveduje še večje težave za občine zaradi izgube povprečnine.