Milijonski prihranki in dostopnejše zdravstvo

Vlada RS pripravila nove ukrepe varčevanja za stabilno finančno poslovanje ZZZS.

Objavljeno
17. november 2011 14.18
Posodobljeno
17. november 2011 17.45
S. U.
S. U.

LJUBLJANA – Vlada RS je na današnji redni seji med drugim razpravljala tudi o zavrnitvi rebalansa Finančnega načrta ZZZS za leto 2011, pripravljenega od Vlade RS, 6. oktobra 2011, vse z namenom da zagotovi stabilno finančno poslovanje ZZZS. Tako je vlada pripravila nove ukrepe in jih zapisala v Aneks 3 k SD 2011.

Večja zdravstvena dostopnost za državljane z nižjimi prihodki

Aneks 3 tako prinaša ukrepe, s katerimi bo dostopnost državljanov do zdravstvenih storitev večja ob nižjih sredstvih. Vrednost ukrepov je enaka prihranku vrednosti predlogov ukrepov ZZZS v znesku 12,2 milijona evrov. V letu 2012 naj bi se tako za znižanje odhodkov ZZZS namenilo 12,2 milijona EUR oziroma enako kot v letu 2011, preostanek 12,8 milijona pa bo namenjen za specialistično ambulantno dejavnost, uvajanje ruralnih in referenčnih ambulant, skupnostno psihiatrijo ter za uvajanje novih zdravstvenih tehnologij.

Varčevalni ukrepi so naslednji:

– vključitev dragih bolnišničnih zdravil med ločeno zaračunljiv material, finančni učinek znaša v letu 2011 in 2012 skupaj 8 milijonov evrov;

– zmanjšanje deleža administrativno tehničnega kadra v kalkulacijah za planiranje in financiranje programov zdravstvenih storitev za pol odstotka na 16,77 %. Prihranek iz tega naslova znaša 1,2 mio EUR na letni ravni oziroma 0,2 mio EUR v letu 2011;

– sprememba standarda za dialize, prihranek v letu 2011 znaša 0,5 milijona EUR oziroma 3 milijone EUR na letni ravni;

– zmanjšanje vkalkuliranih sredstev za dežurno službo na primarni in sekundarni ravni, prihranek iz naslova tega ukrepa znaša v letu 2011 2,8 milijona EUR, na letni ravni pa 3,8 milijona EUR;

– nova kalkulacija cene za program specialistične bolnišnične dejavnosti psihiatrije za vse izvajalce tega programa (razen UKC Ljubljana in MKZ Rakitna), prihranek znaša 0,6 milijona EUR v letu 2011 in 1,6 milijona EUR na letni ravni;

– če bolnišnica nima oblikovanega ločenega oddelka za neakutno obravnavo, se ji plača BOD v znesku 70 % cene, določene s splošnim dogovorom (gre za ukrep, ki je bil že uveljavljen z aneksom 2 k splošnemu dogovoru za pogodbeno leto 2010), prihranek na letni ravni znaša ok. 1,5 milijona EUR, v letu 2011 pa 1,1 milijona EUR in se nameni za boljšo dostopnost do zdravstvenih storitev;

– znižanje sredstev za terciar za 5 %, prihranek v letu 2011 znaša 0,3 milijona EUR, na letni ravni pa 1,8 milijona EUR in se v celoti nameni za nove tehnologije.
 
Navedeni ukrepi pomenijo prihranke v vrednosti 12,2 milijona EUR tudi v letu 2012, saj veljajo za vse leto.