Minister Bručan deloval protizakonito?

Lekarniška zbornica Slovenije v pismu ministru za zdravje ugotavlja, da je poskušal neutemeljeno poseči v spor med Vzajemno in lekarnami.

Objavljeno
16. januar 2007 18.50
Andrej Bručan
Ljubljana - Lekarniška zbornica Slovenije je na ministra za zdravje Andreja Bručana naslovila odprto pismo glede napovedane dopolnitve navodila za pripravo poročila o izvajanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja v preteklem obdobju izravnave. V pismu ugotavljajo, da je minister "z več nezakonitimi dejanji izven svoje pristojnosti poskušali neutemeljeno poseči v spor med Vzajemno in lekarnami v zvezi s posredovanjem in plačil za podatke, potrebne za delovanje izravnalnih shem".

V lekarniški zbornici ministra tudi opozarjajo, da je sklep z identično vsebino že izdal, in da je bil tudi ta nezakonit, "kar je nenazadnje že ugotovila upravna inšpekcija, sklep pa se izpodbija pred upravnim in ustavnim sodiščem". V odprtem pismu ministra pozivajo, da "nemudoma preneha z nezakonitimi ravnanji in s poseganjem v spor z upravnimi akti, saj s tem zgolj onemogoča konstruktivne dogovore med pogodbenimi partnerji".

Gre za korupcijo?

Z nezakonitimi upravnimi akti skuša minister določiti svobodno pogodbeno razmerje v očitno korist Vzajemne, menijo v zbornici in opozarjajo, da je tudi po mnenju protikorupcijske komisije to znak korupcije. "V kolikor bi katerikoli pogodbeni partner v pogajanjih menil, da nasprotnik ravna nezakonito, bi to lahko uveljavljal pred rednim sodiščem, ministrstvo pa v spor nima pravice posegati," so še prepričani.

V Lekarniški zbornici Slovenije tako pričakujejo, da Bručan ne bo izdal nobenega navodila ali kakršnega koli drugega akta z dano vsebino, saj bi s tem po prepričanju zbornice zgolj poglobil spor med Vzajemno in lekarnami, kar pa nedvomno ne bo pripomoglo k hitri in zadovoljivi rešitvi nastale situacije, ampak bo le poglobilo razhajanja in energijo usmerilo k nepotrebnemu izpodbijanju nezakonitega navodila. Zakonito stanje bo namreč po prepričanju lekarniške zbornice vzpostavljeno samo, če bo odpravljen prvi ministrov sklep, ki ga je izdal 11. decembra lani in ne bo izdal že napovedanega novega navodila.

Pravna podlaga v zakonu?

Morebitna izdaja napovedanega navodila bi predstavljala "novo nepotrebno nezakonito ravnanje ministrstva, ki bi ga Vzajemna - dokler ne bi bil odpravljen - izrabljala za nadaljnje izsiljevanje lekarn", so prepričani v zbornici. Ob tem ministra opozarjajo, da za izdajo takega navodila nima pravne podlage v zakonu.

"Sklicevanje na določbo 10. odstavka 62.f člena zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni utemeljeno, saj navedeni odstavek daje zgolj pooblastilo za natančnejšo določitev vsebine poročila zavarovalnic, ki ga te pošiljajo ministrstvu," poudarjajo v zbornici. Ob tem izpostavljajo, da zakon ne daje nikakršnega pooblastila za oblastno določitev nabora podatkov, ki so jih dolžni izvajalci zdravstvenih storitev posredovati zavarovalnicam.

Navodilo bi po prepričanju zbornice predstavljalo še en nezakonit poseg v svobodno pogodbeno urejanje razmerja med zavarovalnicami in izvajalci zdravstvenih storitev, kot to določa in dopušča zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. "Pooblastila oz. podlage za navodilo s tako vsebino ne daje nobena druga določba zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ali drug zakon. Z izdajo navodila se bo ministrstvo znašlo v novem upravnem sporu v zvezi z navodilom," opozarjajo v lekarniški zbornici.

Vzajemna vztraja pri ministrovem navodilu

Navodilo za pripravo poročila ministrstva za zdravje bo veljalo za vse zavarovalnice, koristen pa bo za vse zavarovance. Z navodilom bo namreč minister za zdravje Andrej Bručan ponovno zahteval od lekarn le to, da spoštujejo zakon, v današnjem sporočilu za javnost poudarja zdravstvena zavarovalnica Vzajemna.

Vzajemna v današnjem sporočilu za javnost še opozarja, da je predsednica Lekarniške zbornice Slovenije Andreja Čufar na decembrskih pogajanjih z Vzajemno na ministrstvu za zdravje podpisala dogovor o posredovanju podatkov.

"Vsebinsko se sklep ministrstva za zdravje ne razlikuje od zapisnika, ki ga je podpisala Čufarjeva." Vsi trije udeleženci sestanka so se s podpisom strinjali, da niti Vzajemna niti lekarne ne morejo ravnati izven zakonskih možnosti, še poudarjajo. To pa po prepričanju Vzajemne pomeni, "da morajo lekarne izstaviti Vzajemni pravilne račune, iz katerih je jasno razvidno, kaj Vzajemna plačuje in za koga, Vzajemna pa za to lekarnam ne more plačati višje provizije, kot dopušča zakon, to je največ 0,75-odstotka," še poudarjajo v Vzajemni, kjer lekarnam še očitajo, da od njih zahtevajo tudi do šestkrat več.

V zavarovalnici so tudi prepričani, da je sklicevanje lekarn na odločitev upravnega sodišča, ki o tem še ni odločilo, zaman. "Prav nasprotno - zavrglo je začasno odredbo, ki jo je vložila lekarniška zbornica z željo po zadržanju sklepa ministra," še dodajajo v današnjem sporočilu za javnost.