Minister Zver s sindikati o ustanavljanju zasebnih šol

Minister za šolstvo in šport Milan Zver in predstavniki sindikatov bodo na skupnem sestanku predstavili stališča v zvezi z ustanavljanjem zasebnih šol in vrtcev.

Objavljeno
01. februar 2007 09.00
Minister za šolstvo Milan Zver
Ljubljana - Minister za šolstvo in šport Milan Zver se bo sestal s predstavniki Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (SVIZ) in Sindikata delavcev v vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije (VIR). Na sestanku bodo predstavili stališča v zvezi z ustanavljanjem zasebnih šol in vrtcev.

Minister bo sindikatoma predstavil aktivnosti usmerjene k boljšemu sodelovanju s socialnimi partnerji ter odpravljanju ovir pri ustanavljanju javnih in zasebnih šol in vrtcev, govorili pa naj bi tudi o izboljšanju ureditve njihovega financiranja, pocenitvi dejavnosti vrtcev, večji avtonomiji osnovnih šol in drugih temah.

Boljše sodelovanje s socialnimi partnerji

SVIZ je v sredini izjavi za javnost napovedal, da od ministra pričakujejo pojasnila, ali napoved pocenitve dejavnosti vrtcev pomeni zniževanje sredstev zanje in za zaposlene, zanima pa jih tudi, kaj si ministrstvo predstavlja ob napovedanem odstranjevanju ovir za ustanavljanje zasebnih šol in kako namerava to izvajati, je sporočil SVIZ. Sindikat je zadovoljen z napovedanimi aktivnostmi ministrstva za doseganje boljšega sodelovanja s socialnimi partnerji, saj to po oceni sindikata šolnikov ni na želeni ravni.

Vodstvo ministrstva za šolstvo in šport se je v sredo srečalo s predstavniki Dijaške organizacije Slovenije z namenom nadaljevati dialog pri iskanju rešitev na področju srednjega šolstva. Glavna tema pogovorov so bili pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, načrtovane spremembe zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in problematika zdrave prehrane v srednjih šolah. Vodstvo ministrstva se je sestalo tudi s predstavniki aktivov svetov staršev, na katerem je ministrstvo staršem predstavilo predvidene usmeritve na zakonodajnem področju v prihodnje.

Predstavniki aktivov svetov staršev so izrazili željo po ustanovitvi delovne skupine za pripravo meril za vpis v srednje šole, v katero bi bili vključeni tudi predstavniki staršev. Oboji so se strinjali, da je vključitev staršev v svet praktikov pozitivna.