Ministrica presenečena nad odločitvijo delodajalcev

Jože Smole z Gospodarske zbornice Slovenije je pojasnil, da na pogajanja niso mogli pristati, ker predlog novele ne vsebuje vseh interesnih vprašanj, ki zanimajo delodajalce.

Objavljeno
23. februar 2007 16.30
Dušan Semolič
Ljubljana - Pogajanja o noveli zakona o delovnih razmerjih, ki so se danes, pod taktirko nove ministrice za delo, družino in socialne zadeve Marjete Cotman, nadaljevala po približno trimesečnem odmoru, so se končala s prekinitvijo. Zahtevali so jo delodajalci, kot razlog pa navedli, da nimajo mandata. "Zato sem jim predlagala, da se 5. marca sestanem z njihovimi upravnimi odbori in da jim podrobneje obrazložim osnutek novega predloga novele zakona," je na novinarski konferenci po pogajanjih dejala Cotmanova.

Ministrica presenečena, da se delodajalci niso želeli pogajati

V osnutku novele so pripravljalci, kot je povedala ministrica, stremeli k upoštevanju predlogov obeh strani. Poudariti so želeli mobilnost in socialno zaščito delavcev, s tem pa zagotovili varnost delavcev in prožnost trga dela, je pojasnila. Od socialne varnosti delavcev pa ne nameravajo odstopiti, je zatrdila.

Danes naj bi obravnavali prvega od predvidenih treh sklopov vprašanj, mobilnost delovne sile. Cotmanova je bila presenečena, da se delodajalci niso želeli pogajati, saj so predlogi o mobilnosti znotraj delovnega procesa delodajalski.

Delodajalci menijo, da njihovi predlogi niso upoštevani


"Pogajanja smo zapustili, ker ministrica ni pristala na naš predlog, da bi predlog za dopolnitve zakona dopolnili še z našimi predlogi, kar nam je bilo obljubljeno v času usklajevanj," je novinarjem pojasnil Jože Smole z Gospodarske zbornice Slovenije. Na pogajanja niso mogli pristati, ker predlog novele, ki sicer vsebuje vrsto dobrih rešitev, ne vsebuje vseh interesnih vprašanj, ki zanimajo delodajalce, je pojasnil.

Smole je zagotovil, da imajo delodajalske organizacije usklajena stališča. "Zato ne more priti do nobenih razlik. Vsaj do zdaj jih ni bilo," je poudaril in dodal, da so popolnoma enotni. Danes pa je bilo njihovo osnovno vprašanje, ali je predlagani tekst edini, o katerem govorijo, ali pa ga je možno še dopolniti. "Ker na to nismo dobili pritrdilnega odgovora, nismo mogli začeti s pogajanji," je pojasnil.

Sindikati so s predlogom zadovoljni

Novela ne predvideva več znižanja oziroma odprave odpravnin in dodatka na delovno dobo, znižanja povračil stroškov v zvezi z delom, izločitve časa za malico iz delovnega časa, omejevanje najdaljšega trajanja letnega dopusta in zmanjšanja vloge sindikatov.

Od predlogov, ki jih je ministrstvo pripravilo pod vodstvom nekdanjega ministra Janeza Drobniča, pa sta v noveli med drugim ohranjena znižanje odpovednih rokov in večja vloga republiškega zavoda za zaposlovanje med trajanjem odpovednega roka.

Semolič meni, da je treba potezo delodajalcev gledati tudi v luči dogajanj v delodajalskih organizacijah, trenutno tekmujejo za članstvo in želijo s pokončno držo proti sindikatom dokazovati, da so oni pravi delodajalci.

"Ravnanje delodajalcev je nerazumno
," je povedal predsednik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije Dušan Semolič. Ministrica za delo je, kot je dejal, ravnala dosledno, glede na besede, ki jih je do zdaj izrekala. Sicer pa sindikati menijo, da je nesmiselno in zapravljanje časa, da bi delodajalci za pogajalsko mizo ponovno prišli s predlogi, ki so v neposrednem nasprotju z interesi sindikatov.

Ministričin pristop je sicer ocenil kot pozitiven, kot še posebej pomembno pa izpostavil njeno pripravljenost razložiti obema stranema lastne poglede. "To je prav gotovo pot, ki bo pripeljala do dobrega zaključka," je dejal.

Pogajanja o noveli zakona so se sicer začela maja lani, nadaljevali pa jih bodo 9. marca.