Ministrstvo bo odgovorilo na tožbo Bruslja glede izpustov

Ministrstvo za okolje in prostor še ni prejelo tožbe Bruslja zaradi neizdaje novih ali obnovljenih dovoljenj za industrijske obrate, s katerim bi zmanjšali izpuste okolju škodljivih delcev. Ko jo bodo prejeli, bodo na Sodišče Evropskih skupnosti vložili odgovor.

Objavljeno
30. oktober 2009 13.46
Ka. Ž./STA
Ka. Ž./STA
Ljubljana - Kot so danes sporočili z okoljskega ministrstva, bodo v odgovoru na tožbo - tega bodo posredovali v roku enega meseca od vročitve in dodanim desetdnevnim rokom zaradi oddaljenosti države - pojasnili svoja dosedanja prizadevanja za odpravo kršitev prava EU v zvezi z direktivo o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja.

 

Od zadnjega odgovora Evropski komisiji v januarju letos je ministrstvo skoraj podvojilo število izdanih dovoljenj, in si še naprej zelo prizadeva v teh aktivnostih, poudarjajo na ministrstvu, kjer so prepričani, da bo sodišče, če bo tožba vložena, njihovo argumentacijo tudi upoštevalo.

 

Sicer pa je bilo do danes izdani 110 integralnih okoljskih dovoljenj (IPPC) brez dovoljenj za nove naprave, medtem ko je v postopku še 34 zahtevkov za industrijske naprave ter 13 komunalnih odlagališč. Skupaj obstoječih IPPC naprav v obratovanju je 157.

 

Za tiste zavezance, ki niso problematični v smislu izpolnjevanja zahtev, na ministrstvu predvidevajo, da bodo postopki zaključeni do konca leta, ostali postopki pa bodo predvidoma zaključeni v začetku prihodnjega leta. To so predvsem odlagališča in od 10 do 20 ostalih zavezancev.

 

V času po preteku roka za izdajo IPPC dovoljenj obstoječim zavezancem je Agencija RS za okolje izdala tudi določeno število dovoljenj za nove naprave ter za večje spremembe obstoječih naprav, ki so že pridobile dovoljenja. S tem je omogočen normalen razvoj in proces investiranja v industriji, poudarjajo na okoljskem ministrstvu.

 

Odzvali so se tudi na drugi uradni opomin Evropske komisije v zvezi s preseženimi mejnimi vrednostmi delcev PM10. Kot navajajo, Slovenija pripravlja dokumentacijo in namerava obvestiti Evropsko komisijo, da izpolnjuje pogoje za opustitev obveznosti uporabe mejnih vrednosti za obdobje treh let (do leta 2011) po začetku veljavnosti direktive.

 

Dokumentacija za uradno obvestilo zajema sprejet operativni program na vladi, sprejete programe ukrepov (uredbe) za posamezna območja na vladi in posredovanje dodatnih informacij.

 

Kot še poudarjajo na ministrstvu, je Slovenija že pripravila operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10, v katerem so vključena vsa območja, kjer so bila ugotovljena preseganja mejnih vrednosti za PM10: Cona SI1 (Panonsko območje), Cona SI2 (Alpsko in Panonsko območje), Cona SI4 (Sredozemsko območje), Aglomeracija SIM (Mestna občina Maribor), Aglomeracija SIL (Mestna občina Ljubljana).

 

Operativni program bo vlada sprejela predvidoma prihodnji teden. Po njegovem sprejetju pa bo ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z občinami pripravilo za posamezni aglomeraciji oziroma območja programe ukrepov (uredbe), ki jih bo prav tako sprejela vlada.