Ministrstvo bo reguliralo prevelike podražitve komunalnih storitev

Regulacija prevelikih podražitev komunalnih storitev: v primeru več kot 30-odstotne podražitve bo nujno soglasje ministrstva.

Objavljeno
31. december 2012 18.54
acr*UTRIP
Je. G., Delo.si; STA
Je. G., Delo.si; STA
Ljubljana - Vlada je na današnji dopisni seji sprejela dopolnitve uredbe oblikovanja cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je s 1. januarjem 2013 predvidela prosto oblikovanje cen komunalnih storitev. Dopolnitev uredbe vsebuje prag regulacije v primeru več kot 30-odstotne podražitve.

Vlada je 15. novembra sprejela uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih služb varstva okolja, ki je s 1. januarjem 2013 predvidela prosto oblikovanje cen komunalnih storitev. Več občin je napovedalo občuten dvig cen, ki so bile dolgo zamrznjene.

Računsko sodišče je zato pred kratkim opozorilo na tveganja pri dvigu cen komunalnih storitev. Po njihovem mnenju obstaja namreč možnost, da višje cene ne bodo temeljile na upravičenih stroških. Sodišče je zato vladi predlagalo, naj razmisli o ponovni zamrznitvi cen, dokler se ne uredijo odprta vprašanja.

V skladu z veljavno uredbo za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe ni več potrebna pridobitev pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je bilo predpisano s pravilnikom o metodologiji za oblikovanje teh cen.

Zaradi dejstva, da so posamezne občine izdale soglasja k spremembam cen, ki obstoječe cene presegajo tudi za več kot 100 odstotkov, je treba določiti začasen mehanizem določitve dviga cen in presojo ustreznosti oblikovanja predloga cene, so zapisali v uradu vlade za komuniciranje.

Dopolnitev uredbe vsebuje prag regulacije v primeru uveljavitve cene v višini več kot 130 odstotkov obstoječe cene komunalnih storitev. V tem primeru mora pristojni občinski organ pred potrditvijo in uveljavitvijo cene predhodno pridobiti soglasje ministrstva za kmetijstvo in okolje o ustreznosti oblikovanja cene.