Ministrstvo mečka, Nivo Eko in družina Senič pa služita

Koncesije za urejanje voda na območju Savinje ne uspejo dodeliti že četrto leto

Objavljeno
15. april 2017 10.07
Koncesija Savinja
Brane Piano
Brane Piano
Ljubljana, Celje – Na republiški direkciji za vode zagotavljajo, da bo ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v kratkem objavilo nov, že peti razpis za dodelitev koncesije za urejanje voda na območju Savinje. Za sedem drugih vodnih območij so koncesije razpisali leta 2013 in jih dodelili sredi leta 2015, dodelitev koncesije za Savinjo pa je vlada v tem času že štirikrat zavrnila.


Pritožnika na sklep vlade, družbi Nivo Eko in VNG Kranj, doslej v državni revizijski komisiji nista bila uspešna, do konca junija pa dela na Savinji izvaja podjetje Hidrotehnik Ljubljana. A to ima za podizvajalca podjetje Nivo Eko Žalec v lasti Klemna Seniča, sina Danila Seniča, ki je nekdaj krovno družbo Nivo Celje kot dolgoletno koncesionarko za Savinjo privedel v prisilno poravnavo. Tik pred začetkom stečaja junija lani je manj znano podjetje Gedora odkupilo terjatve in postalo lastnik Nivoja, sedež pa preselilo v Slovenj Gradec.

V skupini Nivo lastniške in bilančne akrobacije

Prejšnji mesec je državna revizijska komisija znova potrdila odločitev vlade, da za Savinjo spet ne izbere nikogar. »To pomeni, da se bo izvedel ponovni razpis,« so nam pojasnili na direkciji za vode. Podatkov, koliko so od leta 2013 za dela v povodju Savinje plačali začasnim izvajalcem, pa nismo dobili. »V teh letih so evidenco vodili na Arsu, tako da bi bilo treba poseči po arhivu in bi to vzelo nekaj časa,« so razložili na direkciji, ki je od Arsa upravljanje vod prevzela lani, ko je bila ustanovljena.

Od konca decembra 2013 do konca decembra 2016 je koncesijo za opravljanje nekaterih nalog obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Savinje izvajala delniška družba Nivo – gradnje in ekologija. Marca 2014 je Nivo zdrsnil v prisilno poravnavo, januarja lani je Družba za upravljanje terjatev bank (DUTB) zanj predlagala stečaj, ki je postal pravnomočen šele septembra 2016. Ves ta čas je Nivo začasno podaljšano koncesijo kljub vsemu obdržal. Stečajni upravitelj Boštjan Repnik je lahko le ugotovil, da ima Nivo kot začasni koncesionar sklenjeno podizvajalsko pogodbo z Nivojem Ekom. Nivo Eko je tako dela še naprej izvajal, Nivo pa si je za posredovanje v stečajno maso jemal devet odstotkov plačil države.

Zgolj v drugi polovici leta 2016 je tako Nivo v stečaju prejel iz proračuna dva milijona evrov, Nivoju Eku pa plačal 1,8 milijona evrov. Pri tem ni nepomembno, da je bila svojčas večinska lastnica Nivoja in podjetij v skupini Nivo družina Senič z Danilom Seničem na čelu, večinski lastnik Nivoja Eka pa je še zdaj njegov sin Klemen Senič.

A številne lastniške in bilančne akrobacije družb v skupini Nivo ter blokade njihovih računov, odpuščanje delavcev in prenosi del na vodah Savinje na Nivo Eko niso motili uradnikov in ministrov resorja, ki je bil leta 2013 še pri kmetijskem ministrstvu, zdaj pa sodi pod ministrstvo za okolje in prostor. Podjetja, ki so se potegovala za koncesijo na Savinji in so medtem nekatera že dobila koncesije za druga območja, so preprečevala, da bi koncesijo spet dobilo katero izmed podjetij, ki so povezana z nekdanjimi lastniki družb iz skupine Nivo. Kljub temu nam v družbah, ki so zainteresirane za koncesijo na Savinji, niso hoteli dati nikakršnih pojasnil.

Koncesije za druga območja oddane že leta 2015

Kot rečeno, je ministrstvo konec leta 2013 objavilo razpis koncesij za urejanje voda za vodna območja Mure, Drave, Savinje, spodnje Save, srednje Save, zgornje Save, Soče, za območje jadranskih rek z morjem ter za območje celotne države za ukrepanje ob onesnaženju celinskih voda. »Junija in julija 2015 so bile sklenjene koncesijske pogodbe z izbranimi izvajalci za vsa območja razen za območje Savinje, kjer ni bila sklenjena pogodba zaradi vloženih zahtevkov za revizijo,« so povedali na Direkciji RS za vode (DRSV).

Tako je lahko Nivo oziroma Nivo v stečaju – kot dotedanji začasni koncesionar že od leta 2003 – še naprej izvajal začasno koncesijo in šele s 1. januarjem 2017 je bila koncesija na Savinji za šest mesecev začasno dodeljena podjetju Hidrotehnik VGP. A ta je na DRSV takoj poslal prošnjo za nominacijo podizvajalca Nivo Eko. »Po pregledu posredovane dokumentacije je bil Hidrotehniku odobren podizvajalec Nivo Eko,« so pojasnili na DRSV.