Ministrstvo za gopospodarstvo za evropsko energetsko vizijo

Ministrstvo za gospodarstvo podpira prizadevanja Evropske komisije za bolj usklajen pristop k evropski energetski politiki. Strinja se z ukrepi Komisije proti sproščanju toplogrednih plinov

Objavljeno
03. februar 2007 17.53
Ozonska luknja
Ljubljana - Ministrstvo za gospodarstvo podpira prizadevanja Evropske komisije za bolj usklajen pristop k evropski energetski politiki, h kateremu je ta pozvala v energetskem svežnju, predstavljenem 10. januarja.

Strateški energetski pregled določa glavne ukrepe za doseganje ciljev trajnostne, zanesljive in konkurenčne politike, menijo na ministrstvu, kjer so glavne cilje na področju trajnostne energije označili za izredno ambiciozne in dodali, da imajo države za doseganje teh ciljev različne danosti.

Evropska komisija se je v energetskem svežnju zavzela za povečanje energetske učinkovitosti in povečanje deleža obnovljivih virov energije. Na ministrstvu se strinjajo, da gre za enega najpomembnejših ukrepov za zagotavljanje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in energetske odvisnosti, cilje, ki jih je zastavila komisija - 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v celotni porabi EU in desetodstotni minimalni delež biogoriv - pa so označili za zelo ambiciozna.

A države se pri danostih za doseganje teh ciljev razlikujejo, izpostavljajo na gospodarskem ministrstvu. Za realizacijo zastavljenih ciljev bo treba opraviti temeljito analizo, pretehtati vse potencialne, možne in dovoljene ukrepe ter na ta način določiti nove nacionalne obveze, so zapisali v sporočilu za javnost.

Širše možnosti za uspeh imajo ukrepi za varčevanje. Z bistvenim zmanjšanjem porabe energije se bosta povečala deleža obnovljivih virov energije ter zmanjšala uvozna intenzivnost, menijo na ministrstvu za gospodarstvo, kjer izpostavljajo predvsem transportni sektor, ki je eden največjih porabnikov energije v EU.

Razpravo o uporabi jedrske energije in stališče komisije, da smejo posamezne članice same odločati o uporabi jedrske energije v energetske namene, na ministrstvu podpirajo. Hkrati ocenjujejo, da bodo posamezne članice težko dosegle začrtane cilje varovanja okolja brez uporabe jedrske tehnologije.

Popolna liberalizacija notranjega trga z električno energijo in zemeljskim plinom bo posameznim potrošnikom kot tudi celotni energetski dejavnosti prinesla dodatne koristi, so prepričani na ministrstvu in dodajajo, da je treba vzpostaviti okolje, ki bi vlagateljem omogočalo gradnjo novih objektov v predvidljivem in razumnem časovnem obdobju. Okoljevarstveni in prostorski postopki zaradi zahtevnosti in dolgotrajnosti odvračajo potencialne vlagatelje, zato je potreben premislek o skrajšanju postopkov.

Ministrstvo pozdravlja predloge komisije, ki bodo povečali zanesljivost oskrbe in pričakuje oblikovanje mehanizmov podpore večji solidarnosti v primeru prekinitev dobav zemeljskega plina. Sicer pa je treba pri vprašanju diverzifikacije energentov v koncept zanesljivosti evropske oskrbe z energijo vključiti tudi analizo in načrtovanje naftne infrastrukture, dodajajo.

Med nujnimi poudarki zunanje energetske politike EU so na ministrstvu med drugim izpostavili izboljšan in enakovreden energetski dialog z Rusijo, večja vlaganja v energetske povezave s sosednjimi regijami in pomoč državam jugovzhodne Evrope pri izvajanju pogodbe o energetski skupnosti.