Ministrstvo zanika zanemarjanje prostorske problematike Prirodoslovnega muzeja

Na ministrstvu za kulturo skupaj z muzejem že od leta 2012 rešujejo prostorsko problematiko naravoslovnih zbirk.

Objavljeno
15. februar 2017 12.29
jer prirodoslovni muzej
Vi. V., STA
Vi. V., STA
Na ministrstvu za kulturo so v odzivu na poziv strokovnega sveta Prirodoslovnega muzeja Slovenije, naj zagotovi prostorsko rešitev naravoslovnih zbirk muzeja, zapisali, da so z direktorico muzeja Bredo Činč Juhant že od leta 2012 v dialogu, v okviru katerega rešujejo tudi prostorsko problematiko. Poudarili so, da so ji ponudili že več rešitev.

Kot so spomnili, so se že pri pripravi dokumentacije za pričetek novogradnje Prirodoslovnega muzeja Slovenije na lokaciji biološkega središča pod Rožnikom - ob začetku prvega mandata direktorice - pojavile težave, ki niso bile le v pristojnosti ministrstva. Ker so vedeli, da se bo začetek novogradnje zamaknil, so direktorici in svetu zavoda ponudili kompromisne rešitve, a neuspešno.

Obenem so prirodoslovnemu muzeju ponudili tudi možnost umestitve dejavnosti v okviru nastajajočega muzejskega kompleksa na Metelkovi, vendar je bilo takratno stališče direktorice in sveta zavoda, da je za razrešitev prostorske problematike primerna le novogradnja muzeja v biološkem središču, so zapisali na ministrstvu.

Kot so še poudarili, so zaradi slabih gospodarskih razmer v državi v preteklih letih ter posledično manj sredstvih za investicije v kulturno infrastrukturo Bredo Činč Juhant seznanili z dejstvom, da v kratkoročni perspektivi ni možnosti za pričetek novogradnje, so pa ji ponudili druge rešitve. Dodali so, da so prioritete usmerjene v nujne prenove obstoječih objektov kulturne infrastrukture.

Ministrstvo Prirodoslovnemu muzeju Slovenije iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za plače zaposlenih ter druge stroške, kar letos znaša malo več kot milijon evrov. Sem je vključeno tudi plačevanje najemnine za depojske prostore, ki jih muzej plačuje zasebnemu podjetju v BTC v višini 115.000 evrov, kar po mnenju ministrstva ni gospodarno.

Na ministrstvu so še zapisali, da je naloga strokovnega sveta, da obravnava vprašanja s področja strokovnega dela javnega zavoda in daje direktorici predloge in pobude. Zato predlagajo, da se z direktorico pogovorijo o kompromisnih rešitvah za ustrezno hranjenje muzejskih predmetov. Kot so dodali, si sami vseskozi prizadevajo za ustrezno varstvo naravoslovnih zbirk in čimprejšnjo rešitev prostorske problematike muzeja.

Strokovni svet Prirodoslovnega muzeja Slovenije je na ministrstvo naslovil pismo z omenjenim pozivom 21. januarja. Ob tem je spomnil, da je inšpektorat, pristojen za kulturno dediščino, že leta 2002 podal ugotovitev, da je nujna preselitev gradiva na eno lokacijo.