MNZ ne krši otrokovih pravic

Varuhinja človekovih pravic je preverila informacije, ali MNZ premešča družine z majhnimi otroki, celo z dojenčki, v Center za tujce brez zakonite podlage oziroma v nasprotju z odločbami ustavnega sodišča.

Objavljeno
27. marec 2007 15.44
Varuhinja človekovih pravic Zdenka Zdenka Čebašek in Tone Dolčič na svoji prvi novinarski konferenci po prevzemu poslov od Matjaža Hanžka
Ljubljana - Varuhinja človekovih pravic Zdenka Čebašek Travnik se je po mesecu dni, odkar je prevzela funkcijo, danes prvič predstavila javnosti. V tem času je, kot je povedala, spoznavala svoje delo in sodelavce ter opravila nekaj uradnih obiskov. Kot najpomembnejšega med slednjimi je omenila Azilni dom v Ljubljani in Center za tujce v Postojni, ki ju je obiskala z namenom ugotavljanja, ali gre pri nastanitvi v njih za kršenje otrokovih pravic. Njeno mnenje je, da načelno temu ni tako.

Varuhinja je na ta način želela preveriti informacije, ali ministrstvo za notranje zadeve premešča družine z majhnimi otroki, celo z dojenčki, v Center za tujce brez zakonite podlage oziroma v nasprotju z odločbami ustavnega sodišča. Na varuha kot institucijo se je namreč obrnil zastopnik ene od družin.

Kot je pojasnil namestnik varuhinje Tone Dolčič, je ustavno sodišče v primeru dveh družin odločilo, da bivanje v centru ni primerno za otroke in da naj jih ministrstvo za notranje zadeve vrne v Azilni dom. Ministrstvo je odločbo uresničilo, v podobnem primeru pa je takšno ravnanje zavrnilo, češ da odločba ustavnega sodišča velja le v konkretnem primeru.

V uradu so ob pregledu sklepov ustavnega sodišča ugotovili, da v svoji obrazložitvi ni ocenjevalo vseh pogojev za bivanje v centru, temveč je svojo odločitev oprlo predvsem na omejenost trajanja nastanitve v centru in omejenost gibanja. Zato se je varuhinja želela prepričati tudi o vseh drugih pogojih bivanja in pravicah, ki jih zagotavlja konvencija Združenih narodov o otrokovih pravicah, zlasti o pravici do zdravstvenega varstva in šolanja.

"Odločitve ustavnega sodišča je treba uporabiti le v konkretnih primerih"

Ob obisku so ugotovili, da center vsem tujcem zagotavlja zdravstveno oskrbo in socialnozdravstvene storitve, otrokom pa tudi pravico do šolanja. V uradu zato ocenjujejo, da nastanitev otrok v Centru za tujce ne pomeni kršitve njihovih pravic. Odločitve ustavnega sodišča, ki v nasprotju z zakonom o tujcih zahtevajo nastanitev v Azilnem domu, pa je po njihovem mnenju treba uporabiti le v konkretnih primerih in ne razširiti tudi na vse podobne primere, saj je treba v vsakem posameznem primeru ugotoviti, ali bi nastanitev v centru pomenila kršitev otrokovih pravic, je povedal Dolčič.

Sicer pa je varuhinja kot novost v svojem mandatu izpostavila odprti telefon vsak torek med 13. in 14. uro, med načrti pa je omenila osebne pogovore, obiske krajev - v drugi polovici aprila bodo obiskali Maribor - ter srečanja z ministrstvi. Največ pozornosti namerava posvetiti otrokom, starejšim in hendikepiranim osebam, ki težje poskrbijo za svoje pravice, ter pojavu nasilja. Novinarjem je povedala še, da bo prihodnji teden predvidoma predlagala kandidata za namestnika varuha, za katerega je prejela 24 prijav.

O romskem zakonu, ki ga bo v sredo obravnaval državni zbor in ki mu del Romov nasprotuje, pa se trenutno ni želela opredeliti. Dejala je le, da je "bolj pomembno kot nek krovni zakon uresničevati manjše projekte, na katerih se diskriminacija neposredno zmanjšuje".