Mokrišče na robu mesta

Volčeke na vzhodu onesnažene Celjske kotline se upirajo času in človeku

Objavljeno
02. februar 2015 20.12
Mokrišča
Brane Piano, Celje
Brane Piano, Celje
Celje - Ob svetovnem dnevu mokrišč je v celjski osrednji knjižnici na ogled razstava o mokriščih v Savinjski regiji, ob tej priložnosti pa so sodelavci celjske enote zavoda za varstvo narave opozorile na manj zna celjski biser - mokrišče Volčeke, ki leži na vzhodnem robu od zaradi industrije onesnažene Celjske kotline tik za celjsko obrtno cono v Gajih, razprostira pa se vse do Proseniškega.

Mojca Tomažič in Gregor Kalan z zavoda sta ob odprtju razstave fotografij o tukajšnjih mokriščih pojasnila, da je tudi na območju Savinjske doline in Kozjanskega nekaj mokrišč. Niso sicer svetovno znana, zato pa niso nič manj pomembna in ker so majhna, so toliko bolj ogrožena. Po gričevnatem Kozjanskem, območju med rekami Savo, Savinjo, Voglajno in Sotlo, vijugajo številni potoki, ki so pomembni za bogat vodni in obvodni živelj, največje Slivniško jezero pa je pomembno prezimovališče vodnih ptic in razmnoževalni prostor dvoživk.

V Savinjski dolini so mokrišča drugačna, saj ležijo v široki dolini, zamejena pa so s kmetijskimi površinami. Največkrat gre za jezera ali ribnike kot so ribnik Vrbje, Braslovško jezero, Žovneško jezero, Šmartinsko jezero in druga. Med njimi velja opozoriti še na mokrišče, pravzaprav na mokrotne travnike na Volčekih na obrobju mesta Celje. Tam prebivajo nekatere zelo redke vrste metuljev, mravljiščarjev, ki so zaradi človekove dejavnosti tu omejeni na zadnje zaplate svojega življenjskega prostora v Sloveniji.

Zavoda za varstvo narave za Volčeke, ki so del omrežja Natura 2000, skrbi že vrsto let. Skupaj z lovci so Volčeke že čistili smeti. Volčeke ostajajo visoko naravovarstveno ovrednoteno območje in imajo status naravne vrednote državnega pomena. Poleg značilnega rastlinja in habitata ali začasnega bivališča ptičev, dvoživk, piškurjev in kačjih pastirjev, kot je že leta 2007 poročala Tanja Košar z zavoda, so Volčeke najbolj pestro območje v Sloveniji za v Evropi ogrožene vrste metuljev modrinov.