MOL ne vidi zadržkov za Karnerjevo Urbano oazo

Tudi če bi na ameriško zaprosilo zamrznili Karnerjevo premoženje, to ne bi oviralo sprejetja OPPN za območje Tovila.

Objavljeno
05. december 2013 12.36
Anuška Delić, Ozadja
Anuška Delić, Ozadja

Začetek gradnje Urbane oaze, projekta Mihaela Karnerja, se bo najbrž zavlekel zaradi nameravane zamrznitve njegovega premoženja, za katero je ameriško pravosodno ministrstvo zaprosilo slovensko.

Mestna občina Ljubljana (MOL) sicer meni, da sprejetje občinskega prostorskega načrta za območje Tovila nima neposredne zveze z razpolaganjem z nepremičninami.

V soboto smo v Delu poročali, da so ameriški pravosodni organi v okviru instituta mednarodne pravne pomoči zaprosili slovenske organe, naj zamrznejo del premoženja Mihaela Karnerja, ki je bil na sodišču v zvezni državi Massachusetts obtožen nezakonite trgovine z anaboličnimi steroidi in pranja denarja. Kot kaže odredba tamkajšnjega sodišča, ki jo hranimo v uredništvu, hočejo ZDA Karnerju preprečiti razpolaganje s 14 zemljišči v katastrski občini Vič (območje nekdanje tovarne Tovil) in z osebnim vozilom porsche turbo 911. Karner sicer trdi, da je avtomobil prodal že pred dvema letoma, zemljišča pa prav tako – liechtensteinski družbi Panya. Toda ameriški preiskovalci po naših podatkih tudi to družbo povezujejo z njim.

Občina ne vidi zadržkov za OPPN

Karner je za Delo še dejal, da zaprosilo ameriških organov v ničemer ne ovira projekta Urbana oaza, ki ga družbi Merideis in Velinvestment načrtujeta na prav tistih zemljiščih, ki naj bi jih pristojni organi zdaj zamrznili. O tem smo povprašali na občino, ki mora sprejeti občinski podrobni prostorski načrt za Tovil. Pojasnili so, da pri izdelavi dokumentacije za navedeni dokument sodelujejo z Velinvestmentom in Merideisom, sicer pa niso seznanjeni »z morebitnim postopkom odločanja o prepovedi razpolaganja z navedenimi zemljišči oziroma odvzemom nezakonito pridobljenega premoženja«. Ta je, so poudarili, v pristojnosti državnih organov, zato MOL »sama ne more presojati utemeljenosti zahteve«. In še: po mnenju MOL sprejetje občinskega prostorskega načrta (OPPN) »nima neposredne zveze z možnostjo razpolaganja z nepremičninami«.

To najverjetneje ne drži povsem, saj bo sprejetje OPPN podlaga za pridobivanje potrebnih dovoljenj, denimo gradbenega. Povrhu ameriška sodna odredba izrecno navaja, da je treba vsem trem obtoženim (poleg Mihaela sta to še Alenka in Matevž Karner) pa tudi njihovim sodelavcem, družinskim članom, odvetnikom in drugim, ki z njimi sodelujejo, preprečiti, da bi brez dovoljenja sodišča odtujili, obremenili, dali v najem, prodali ali zastavili navedena zemljišča (in osebno vozilo). Merideis in Velinvestment morata poleg tega »ohraniti sedanje stanje zemljišč nekdanje tovarne Tovil«.

Občino smo prosili za dodatna pojasnila, saj menimo, da bi sprejetje OPPN tako rekoč soomogočilo razpolaganje z zemljišči, pri čemer je Karner, kot smo poročali v Delu, že napovedal udeležbo skrivnostnega ruskega financerja pri projektu Urbana oaza. Toda na ljubljanski občini se z nami, kot kaže, ne strinjajo, kajti v drugo so nam pojasnili, da »možnost in dopustnost razpolaganja z lastno nepremičnino ni povezana s prostorskim aktom, saj lastninsko pravico urejajo drugi predpisi«. Lastnik lahko prosto razpolaga s svojo nepremičnino, »kar pomeni tudi njeno prodajo, ne glede na to, ali je za območje, kjer ta leži, sprejet prostorski akt, ki samo določa vrsto dopustne gradnje na tej nepremičnini, ne pa dopustnost prodaje. Zato menimo, da s pripravo OPPN v ničemer ne posegamo v pravico lastnika, ki jo ima glede svoje nepremičnine, torej je tudi ne omogočamo«. Tudi če je lastninska pravica suspendirana zaradi zamrznitve premoženja?

Ameriško zaprosilo že na slovenskem sodišču

Kakorkoli, na pravosodnem ministrstvu so potrdili, da so pretekli petek – skladno s konvencijo Združenih narodov proti mednarodnemu organiziranemu kriminalu – prejeli zaprosilo za mednarodno pravno pomoč od ministrstva za pravosodje ZDA. Ameriško pravosodno ministrstvo je slovensko zaprosilo »za izvedbo več procesnih dejanj mednarodne pravne pomoči«. V skladu z omenjeno konvencijo ter s sporazumom med slovensko in ameriško vlado o instrumentu iz sporazuma o medsebojni pravni pomoči med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike je pravosodno ministrstvo prejeto zaprosilo še istega dne poslalo v »nadaljnjo obravnavo oziroma izvršitev pristojnemu sodišču«.

Okrožno sodišče v Ljubljani je v zvezi z zaprosilom za zamrznitev Karnerjevega premoženja pojasnilo, »da gre za predkazenski postopek, zaradi česar zaenkrat ne moremo dajati izjav«. S specializiranega državnega tožilstva pa so sporočili, da ameriškega zaprosila s pravosodnega ministrstva še niso prejeli.