MOL sprejel spremembe za parkirnine

Ljubljanski mestni svet je na svoji prvi izredni seji sprejel dopolnjen predlog sprememb odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, na katerih občani plačujejo parkirnino.

Objavljeno
18. december 2006 23.50
Zoran Janković
Ljubljana – Ljubljanski mestni svet je na izredni seji sprejel dopolnjen predlog sprememb odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina. V njej je kot javno parkirno površino v prvem tarifnem razredu na predlog opozicije ohranil Trg republike. Župan Zoran Jankovič je k spremembi odredbe o višini parkirnine vložil amandma, ki je predlagane cene v evrih nekoliko znižal in tako ublažil neupravičene podražitve. Svetniki so sprejeli dopolnjeno novelo, ki je bila potrebna zaradi prevzema evra.

Ura parkiranja bo stala 0,60 evra

Na belih conah bo potrebno za uro parkiranja plačati 0,60 evra (doslej 100 tolarjev), vendar bo mogoče parkirnino plačevati v 10-minutnih intervalih, torej tudi za manj kot uro parkiranja. Na parkiriščih prvega tarifnega razreda bo potrebno za vsako začeto uro plačati en evro ter evro in pol na noč. Vsaka začeta ura vas bo na parkirišču drugega tarifnega razreda stala 0,60 evra, na parkirišču tretjega tarifnega razreda pa boste za prvi dve uri plačali pol evra in za vsako naslednjo začeto uro pol evra.

Na parkiriščih četrtega tarifnega razreda bo potrebno plačati en evro, na Dolgem mostu pa boste za to ceno dobili še dva žetona za mestni avtobus. Svetniki so sprejeli še amandma, ki določa, da do odločitve pristojnega sodišča višina parkirnin določenih za parkirišča prvega tarifnega razreda ne velja za parkirišče Trg republike.

V odredbi so kot javno parkirno površino v prvem tarifnem razredu ohranili Trg republike, kar so predlagali Miha Jazbinšek (Zeleni Slovenije), ter svetnika SDS Peter Sušnik in Gregor Gomišček. Na predlog slednjega pa so uskladili nočno tarifo na javnih parkirnih površinah, ki bo odslej od 19. do 7. ure.

Potrebna sprememba odredbe o javnih parkirnih površinah

Sprememba odredbe o določitvi javnih parkirnih površin je po besedah vodje službe za promet Petra Skuška potrebna, ker so se spremenile javne parkirne površine, ki jih ureja dosedanja odredba. V letu 2005 in 2006 je MOL izgubila 414 parkirnih mest, kar predstavlja petino vseh parkirnih mest na parkiriščih, ki jih upravlja podjetje Parkirišča. Cilj odredbe je, da se dejansko stanje javnih parkirnih površin uredi z aktom, kot to določa odlok o cestnoprometni ureditvi. Ocenjeno število novih parkirnih mest, kjer se plačuje parkirnina je 600, je povedal Skušek.

V zadnjem tednu je predlog novele odredbe o višini parkirnine dvignil precej prahu. Prvotni predlog novele je poleg preoblikovanja cen v evre predvideval tudi znatno podražitev parkirnine, zaradi česar sta bila razrešena direktor javnega podjetja Parkirišča Gregor Feist in pooblaščenec za vodenje oddelka za gospodarske javne službe in promet Gorazd Gorkič.

Povišana sredstava osnove denarne pomoči

S spremembo odloka o denarni pomoči, ki so jo svetniki sprejeli po hitrem postopku, pa so povišali sredstva osnovnega zneska denarne pomoči za 51 odstotkov ter povišanje cenzusa za upravičence do denarne pomoči. Tako se bo znesek denarne pomoči povišal s 30.000 tolarjev (125,19 evrov) na 45.531,60 tolarjev (190 evrov). Svetniki so potrdili tudi povišanje cenzusa za upravičence do denarne pomoči, tako bodo do denarne pomoči upravičeni tudi tisti občani MOL, ki z lastnim dohodkom presegajo minimalni dohodek do 30 odstotkov na posameznega družinskega člana.

Na prvi izredni seji pa so mestni svetniki sprejeli še program opremljanja zemljišč za stanovanjsko gradnjo na Brdu. Odlok ima finančne posledice za občinski proračun, saj mora MOL zgraditi vso infrastrukturo po zazidalnem načrtu, pri čemer je višina celotne investicije.

Program opremljanja zemljišč za stanovanjsko gradnjo na Brdu

Na prvi izredni seji pa so mestni svetniki sprejeli še program opremljanja zemljišč za stanovanjsko gradnjo na Brdu. Odlok ima finančne posledice za občinski proračun, saj mora MOL zgraditi vso infrastrukturo po zazidalnem načrtu, pri čemer je višina celotne investicije 2,64 milijarde tolarjev. Odmerjeni komunalni prispevek za nove objekte za to območje (ki ga občina odmeri na vlogo zavezancev) bo znašal 2,59 milijarde tolarjev. Tako bo finančni učinek pomenil finančno obremenitev MOL v višini 48 milijonov tolarjev.