MOL z ultimatom nad vrtičkarje

Inšpektorat ljubljanske mestne uprave pričenja akcijo ureditve kompleksa vrtičkov med Pokopališko, Šmartinsko, Jarško in Žalsko ulico, ki mejijo na spomeniško zaščiteno območje Plečnikovih Žal.

Objavljeno
28. marec 2007 17.14
Ljubljana - Inšpektorat mestne uprave Mestne občine Ljubljana (MOL) pričenja akcijo ureditve kompleksa vrtičkov med Pokopališko, Šmartinsko, Jarško in Žalsko ulico, ki mejijo na spomeniško zaščiteno območje Plečnikovih Žal. Ob tem pozivajo vse občane, da do 3. aprila z omenjenih zemljišč, ki jih uporabljajo za vrtičke, odstranijo lope, orodje, posode za zbiranje deževnice in morebitno drugo opremo, sicer bo to opravil pristojni inšpekcijski organ na stroške posameznega vrtičkarja.

Poziv temelji na dolgoročnem planu občin in mesta Ljubljane za obdobje 1986-2000 za območje MOL, odloku o prostorskih ureditvenih pogojih za plansko celoto Zelena jama-Nove Jarše ter uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja, ki na omenjenem območju ne dovoljujejo vrtičkov.