Moratorij odstrela volka bi povečal krivolov

Lova na volke v loviščih s posebnim namenom ne bo, lovske družine pa jih lahko odstrelijo osem.

Objavljeno
03. oktober 2012 13.30
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica

Ljubljana - Pravilnik o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave upošteva trenutno razpoložljiva znanja s področja biologije te vrste pri nas ter odnos naše družbe do volka in ne bo imel znatnega negativnega vpliva na možnost dolgoročnega ohranjanja volka pri nas, ocenjujejo strokovnjaki v projektu SloWolf.

Po novem pravilniku, ki ga je sprejelo ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) na podlagi mnenj Zavoda za gozdove Slovenije (ZGS), Zavoda RS za varstvo narave in interesnih skupin in ki je začel veljati 1. oktobra, je dovoljen odstrel osmih volkov in 72 medvedov.

Za odstrel je bilo sprva načrtovanih 10 volkov

Zaradi domnevno ilegalnega odstrela volkulje Tonke in legalnega odstrela volkulje Tie konec septembra, ki sta bili v okviru projekta SloWolf opremljeni s telemetričnima ovratnicama, se je Zavod za gozdove Slovenije, partner v projektu, odločil za moratorij odstrela v loviščih s posebnim namenom do konca trajanja projekta SloWolf, to je do konca prihodnjega leta, zato vseh osem volkov, kolikor se jih lahko odstreli do 30. septembra 2013, lahko odstrelijo člani lovskih družin v svojih loviščih.

Za odstrel je bilo sprva načrtovanih 10 volkov, število pa so nato zmanjšali in določili dodatne ukrepe. Pripravljalci pravilnika so lovno dobo na volka skrajšali za en mesec, za februar, volkulje, ki vodi mladiče, poležene v istem letu, pa se ne lovi. Odstrel bo zaključen prej, če bo število odvzetih spolno zrelih samic, starejših od dveh let, doseglo polovico načrtovanega odvzema, napovedujejo pa tudi, da bodo izvajanju pravilnika posvetili večjo pozornost.

Stroka se za moratorij odstrela kljub javnemu mnenju in peticijam, ki so se pojavile ob odvzemu Tonke in Tie, ni odločila. Naša družba še ni zrela za kaj takega, ocenjujejo strokovnjaki. Miha Krofel iz projekta Slowolf je za Delo pojasnil, da bi se krivolov s sprejetjem moratorija na odstrel zelo verjetno povečal. Sodelujoči v projektu Sowolf pa so v izjavi za javnost zapisali, da dovoljenje za odstrel osmih volkov, ki velja samo za eno leto, to je od 1. oktobra letos, do 31. septembra 2013, dolgoročno ne preprečuje ohranjanja populacije volkov, kako bo z odstrelom v prihodnje pa bo stvar prihodnjih odločitev.

Nadaljevali bodo z genetskimi analizami in štetjem volkov

To, da v Sloveniji ni več volkov, opremljenih s telemetričnimi ovratnicami, še ne pomeni konca projekta. Nadaljevali bodo z zelo učinkovitimi ukrepi za zaščito drobnice. Že v prvem letu projekta so zaradi uvedb visokih varovalnih ograj in psov na petih pašnikih celotno vrednost škode po volku zmanjšali za 90 odstotkov, saj je večina škode po volkih nastajala pri sedmih večjih rejcih.

Nadaljevali bodo z genetskimi analizami, štetjem volkov na podlagi njihovega oglašanja in zimskim sledenjem pa tudi z raziskovanjem odnosa javnosti do volka. »Zelo pozitiven odnos je pokazala raziskava, izvedena med prebivalci območja volka, pa tudi zadnje reakcije javnosti v primeru Tonke in Tie,« pojasnjuje Krofel.

MKO pa za letošnje leto načrtuje sprejem akcijskega načrta za upravljanje z volkom, ki je v končnem usklajevanju.