Mostarska soteska je spet potopljena

Del Soče do Plav je ponekod poln drobnih usedlin.

Objavljeno
10. marec 2018 12.46
močnik prazno jezero
Blaž Močnik
Blaž Močnik

Most na Soči – Spektakularna soteska med Mostom na Soči in Doblarjem je spet akumulacijsko jezero za hidroelektrarno Doblar, potem ko so Soške elektrarne Nova Gorica (Seng) obnovile zapornice na jezu v Podselu. Dolvodno so ribiči in okoljevarstveniki nezadovoljni zaradi materiala, ki ga je nanosila reka. V prihodnjih letih je na vrsti še praznjenje akumulacije pred Solkanom.»Vsa obnovitvena dela, ki so zahtevala nižanje kote akumulacijskega jezera, so končana. Po prvotnem načrtu je bila polnitev akumulacije predvidena za 15. marec, a smo se je lotili že v torek,« sporočajo iz Soških elektrarn (Seng), kjer kakšnega podobnega ukrepa za zdaj ne načrtujejo: »Za izpust se odločimo samo v primeru najnujnejših potreb.« Seng je iz struge Soče odvzel 40.000 kubičnih metrov rečnega proda, ogromne količine naplavin in mulja pa je voda odnesla proti jezu v Ajbi in naprej proti italijanski meji. Ribiči Ribiške družine Soča ugotavljajo, da je tudi del reke do naselja Plave poln finih usedlin – blata in mivke.

 

»Te so ponekod debele tudi več metrov. Naplavine so opazne vse do državne meje. Škodo, predvsem na mlajših kategorijah vseh v Soči živečih ribjih vrst, bomo lahko ocenili po normalizaciji pretokov. Bojimo se, da sta okolje in ribji živelj močno prizadeta in da bo potrebno daljše obdobje za vrnitev Soče v prejšnje stanje,« predvideva gospodar RD Soča Matija Radovanović. Seng zaradi obratovanja objektov HE in vplivov na okolje vsako leto v sodelovanju z ribiškimi družinami zagotovi denar za 60.000 ribjih mladic in slabe štiri tone odraslih rib, kar pa tokrat ne bo dovolj.

Furlanija zahtevala pojasnila

Na posledice izpusta mostarskega jezera in zasipanja rečnega dna Soče so postali pozorni tudi v največji okoljevarstveni organizaciji WWF in organizacijah na drugi strani meje, kjer so oblasti Furlanije - Julijske krajine celo zahtevale uradna pojasnila glede izpusta. »Jez spremeni rečno dinamiko in posedanje sedimentov v akumulacijo je le del problema. Sodobne smernice poleg prehodov za vodne organizme narekujejo tudi zagotavljanje možnosti za prenos sedimentov. Če tega jez ne omogoča, je ena od možnih rešitev tudi prevoz usedlin iz akumulacije s tovornjaki in izpust v reko pod jezom,« navaja Neža Posnjak iz WWF Adria.

 

Toda pri nas upravljavci hidroelektrarn tega še ne počno: »Pesek in prod odstranijo, a ta konča v gradbeništvu in se morda vrne v reko ob kakšnih poplavah. Večji izpust usedlin je smiseln le ob hkratni odstranitvi jezu. Seveda bodo posledice za živelj izrazito negativne, a v nekaj letih bo v prosto tekoči reki naravna sukcesija ustvarila ravnovesje.« Čeprav se mostarsko jezero ni še niti dobro napolnilo, je že govor o izpustu vode iz akumulacije v Solkanu. Po nekaterih informacijah naj bi se to zgodilo prihodnje leto. V Sengu pojasnjujejo, da sta obnova HE Solkan in predvidena praznitev akumulacije potrjeni v načrtu družbe v prihodnjem desetletnem obdobju.