Motokros bo še dvigoval prah

Čeprav steza za motokros ne posega v varovano območje, za ministrstva na tej lokaciji ni primerna.

Objavljeno
19. avgust 2014 13.06
einspieler/motokros
Vili Einspieler, Celje
Vili Einspieler, Celje
Šmarje pri Jelšah – Krajani naselja Lemberg pri Šmarju se še ne bodo rešili Motokros centra Lemberg. Čeprav tudi ministrstvo za kulturo meni, da je kraj zaradi steze za motokros izgubil vrednost, gre za zatečeno stanje, lastnik pa ima vsa dovoljenja.

Minister za kulturo Uroš Grilc je podprl krajane, ki so nezadovoljni z Motokros centrom Lemberg, in šmarsko občino, ki si prizadeva za razvoj trga Lemberg. Na poslanski vprašanji Sama Bevka, ali je ministrstvo seznanjeno s problematiko vplivov steze in kaj bo ukrenilo, je odgovoril, da bi umik steze za motokros pozitivno vplival na revitalizacijo trga, njegovo zgodovinsko dediščino in na kulturo bivanja.

Rešitev bi lahko našli v opuščenih kamnolomih

Na ministrstvu se strinjajo, da je zaradi steze nastala »rana« v prej neokrnjeni naravi in da je zatečeno stanje negativen element, zaradi katerega območja ni mogoče več visoko vrednotiti. Po njihovem je poseg predvsem okoljski in naravovarstveni problem. Grilc se strinja, da bi bilo smiselno tovrstne aktivnosti umestiti v primernejše območje, ki je po možnosti že degradirano.

Rešitev bi lahko našli na primer v opuščenih kamnolomih. Grilc je tudi pojasnil, da je za skrb za varovane vrednote pristojna občina, ki s pripravo prostorskih aktov usmerja rabo prostora in določa pogoje za izvedbo prostorskih ureditev.

Varovano območje trga Lemberg zajema ožji del trškega jedra od kapelice na južnem delu naselja do šole iz začetka 20. stoletja, nekdanje gostilne, Rotovža in se končuje s cerkvijo sv. Miklavža na severnem delu. Posebnost so tudi delno ohranjene lipe na zahodnem obcestnem delu, ki označuje nekdanji sejemski prostor, v drugih delih naselja pa ni prepoznavnih dediščinskih elementov.

Lastnik Motokros centra ima vsa dovoljenja

Motokros je na tem mestu že vsaj od 80. let 20. stoletja, območje pa takrat še ni bilo varovano skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine. Zato Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije ni sodeloval pri presoji primernosti lokacije. Meja varovanega trškega naselja je tudi danes ožja, tako da steza za motokros vanj ne posega. Umeščena je za hribom na zahodnem delu naselja in ne vpliva na veduto naselja.

Šmarski župan Jože Čakš je pojasnil, da ima lastnik Motokros centra Lemberg Iztok Durakovič vsa dovoljenja, motokrosistična dejavnost pa je vnesena v občinske prostorske akte. Zato dejavnosti ne more nihče preprečiti, to vedo tudi krajani, ki jih motita prah in hrup, vendar z lastnikom na najdejo kompromisne rešitve.