Možno traso obvoznice mimo Škofljice so zaščitili

Enak odlok, s kakršnim so v Grosupljem zavarovali območje, kjer bi 
potekala obvoznica po različici Lisičje, napovedujejo tudi v Škofljiški občini.

Objavljeno
03. februar 2011 22.04
Bojan Rajšek, Litija
Bojan Rajšek, Litija
Grosuplje, Škofljica – V grosupeljski občini so po hitrem postopku sprejeli odlok o začasnem zavarovanju naravne vrednote območja Gajnič in Tlak, s čimer so onemogočili, da bi pripravljavci državnega prostorskega načrta del škofljiške obvoznice speljali skozi to obljubljansko občino. Odlok je pripravljen v povezavi s peticijo dvanajstih županov občin ob t. i. 3A razvojni osi, ki zahtevajo, naj škofljiška obvoznica poteka po Ljubljanskem barju, čeprav so deli trase zaščiteni z Naturo 2000.

Grosupeljska občina tako tudi formalno nasprotuje nameri okoljskega in prometnega ministrstva, da v nadaljno obravnavo državnega prostorskega načrta za obvoznico mimo Škofljice znova vključi traso Gumnišče–Glinek–Zalog–Lanišče–Lisičje oziroma t. i. varianto Lisičje, ki je bila že pred leti zavrnjena kot prometno neustrezna. Kratkoročno namreč ne rešuje prometnih težav, so prepričani grosupeljski svetniki, za povrh pa bi bila naložba v času gospodarske krize ekonomsko neupravičena in pisana na kožo gradbenemu lobiju. Odlok o začasnem zavarovanju so svetniki sprejeli tudi zato, ker obstaja velika nevarnost, da bo del naravne vrednote poškodovan ali uničen. Ker takšno zavarovanje ne sme trajati več kot dve leti, bo občina v tem času izvedla postopke za zavarovanje območje Gajnič in Tlak v skladu z zakonom o ohranjanju narave. Svetnica Nevenka Zaviršek je predlagala, da je treba osnutek odloka najprej dati v javno razpravo, s čimer bi dobili mnenje domačinov, vendar sta podžupan Dušan Hočevar in župan Peter Verlič (oba živita v naselju Tlake, op. p.) predlog zavrnila z obrazložitvijo, da »je treba odreagirati hitro, če hočejo to območje zavarovati«.

Janja Kadunc Mezek, predstavnica škofljiške civilne iniciative, kjer prav tako nasprotujejo trasi Lisičje, je pozdravila odločitev grosupeljske občine, ki da je dala državi jasno vedeti, da obvoznica po tej trasi ne bi bila primerna. Znova je ponovila, da je za iniciativo sprejemljiva edino obvoznica po Barju, ki jo je kot najbolj sprejemljivo aprila lani ocenila tudi vlada. Škofljiški župan Ivan Jordan je za Delo povedal, da so Grosupeljčani zaščitili dve tretjini svojega območja, preostanek mokrišč pa da bodo zavarovali sami in s tem izkazali solidarnost do svojih vzhodnih sosedov.

Župani: Edino sprejemljiva je obvoznica po Barju (S. F.)

Kočevje – Župani dvanajstih občin, ki jih povezuje glavna cesta Škofljica–Petrina, so postavili ultimat, da mora država v dveh mesecih različico obvoznice Škofljica po Barju umestiti v prostor. V nasprotnem primeru upajo, da bodo ljudje razumeli že pred časom napovedano zaporo cest. Župani občin Ig, Škofljica, Grosuplje, Dobrepolje, Velike Lašče, Sodražica, Loški Potok, Ribnica, Kočevje, Kostel, Osilnica in Bloke bi se morali s pristojnimi ministrstvi sestati že konec prejšnjega meseca, a je sestanek zaradi obveznosti okoljskega ministra odpadel. »Da moramo tako dolgo čakati, kaže na odnos vlade do te regije in naših problemov,« je opozoril župan Škofljice Ivan Jordan. Skozi Škofljico vsak dan pelje 19.200 vozil, podobna gneča je na Igu in v Grosuplju. Iški župan Janez Cimperman je ponovil, da je odločitev o poteku obvoznice Škofljica politična odločitev. Župan občine Grosuplje Peter Verlič je opozoril, da v Bruslju razumejo Naturo 2000 zdravorazumsko, tako da je ukrepe mogoče omiliti, in Natura 2000 
ni glavna ovira razvoja kot v primeru obvoznice Škofljica.