Mreženje notranjsko-kraškega turizma

Regijski projekt Vzpostavitev turistične mreže bodo nadgradili z regijskim krovnim turističnim povezovalcem

Objavljeno
16. oktober 2013 16.42
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Dragica Jaksetič, Ilirska Bistrica
Pivka – Regionalna destinacijska organizacija (RDO) Postojnska jama – Zeleni kras bo glavni turistični povezovalec v regiji. Kot samostojna profitna enota bo v okviru Regionalne razvojne agencije (RRA) Notranjsko-kraške regije do leta 2017, potem pa se bo morala postaviti na lastne noge.

Rezultat dveletnega regijskega projekta za vzpostavitev osnovne regionalne turistične infrastrukture je ustanovitev samostojne enote v okviru agencije, ki bo turistično mrežo predvsem z javnim denarjem nadgrajevala še vsaj do leta 2017, potem pa bi se preoblikovala v samostojno pravno osebo. RDO bo prvi dve leti moral delovati brez državnega in evropskega denarja, potem bo zanj spet mogoče kandidirati. Stroške delovanja bodo do takrat pokrivale občine in RRA, nekaj bo RDO moral zaslužiti s tržno dejavnostjo. Leta 2017 bi proračun RDO znašal 148.000 evrov, od tega bi bilo 80.000 evrov prispevek občin.

Projekt, ki je pripeljal do zasnov regionalne turistične organizacije, je stal 336.000 evrov. Iz evropskega sklada za regionalni razvoj je agencija dobila 200.000 evrov, družba Postojnska jama, edini zasebni partner v projektu, pa je zanj prispevala 90.000 evrov, kar je več, kot je bil skupni prispevek petih občin (občina Ilirska Bistrica v projektu ni sodelovala). »Smo največji turistični ponudnik v regiji in bilo bi neodgovorno, če se ne bi vključili. Od tu naprej pa je nadaljnji razvoj RDO odvisen predvsem od občin,« pravi Marjan Batagelj, predsednik upravnega odbora Postojnske jame.

Glavni rezultati projekta so turistično informacijske točke v vseh občinah, v nekaterih tudi po dve, brošure, portal www.zelenikras.si ter predstavitev na 26 turističnih domačih in tujih sejmih in borzah.

RDO bo prevzel koordinacijo vseh turističnih informacijskih točk (Tic) v regiji, njegove glavne naloge pa bodo vzpostavitev povezav s turističnimi agencijami, priprava turističnih produktov ter urejevanje spletnih storitev.

Predsednik sveta regije, cerkniški župan Marko Rupar ocenjuje, da je temelj turističnega razvoja Zelenega krasa dober, zato so župani vseh šestih občin predlagani RDO podprli. »Za zdaj šibki člen je povezava RDO z občinskimi Tici, ki niso pravne osebe in zaposlujejo večinoma študente. Izjema je pivški, ki deluje v Parku vojaške zgodovine in je že pravna oseba. V Cerknici bomo to poskušali urediti s preoblikovanjem zavoda Notranjski regijski park v zavod, ki bo združeval naravo, kulturo in turizem in bo vez z RDO.«

Svet regije se je strinjal z zaposlitvijo do pred kratkim sodelavca Pokrajinskega muzeja Koper v Ilirski Bistrici Dejana Iskre v RDO. Delo RDO bo usmerjal programski svet, v katerem bodo predstavniki javnega in zasebnega sektorja v turizmu, na primer manjši turistični ponudniki, lokalne turistične organizacije, Postojnska jama, Park vojaške zgodovine, turistična zveza, letne programe in poročila o izvedbi pa bo potrjeval svet regije.